Historiedidaktik i praktiken : För lärare 4–6

Historiedidaktik i praktiken : För lärare 4–6

Att undervisa i historia på mellanstadiet är både roligt och utmanande. Ämnet kan göras medryckande med hjälp av färgstarka händelser och personer. Eleverna kan leva sig in i levnadsvillkor under andra tider och betrakta sina egna liv som en del av historiens gång. Föreställningarna om dåtid, nutid och framtid samspelar med varandra, och det är lärarens uppdrag att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att relatera de olika tidsskikten till varandra. Detta är viktigt men inte alltid enkelt, och historieundervisningen ställer höga krav på både lärare och elever.  Historiedidaktik i praktiken – För lärare 4–6 är en introduktion till undervisning i historia i grundskolans årskurs 4–6 och tydligt grundad i historiedidaktisk teoribildning. Resonemangen i boken är praktiknära och knyter an till kursplanen i historia för grundskolan. Martin Stolare (red.) är docent i historia vid Karlstads universitet. Joakim Wendell (red.) är historielärare och doktorand i historiedidaktik vid Karlstads universitet. Cecilia Axelsson Yngvéus är universitetslektor i historiedidaktik vid Malmö universitet. Ingmarie Danielsson Malmros är lektor vid Malmö universitet. Patrik Johansson är gymnasielektor på Globala gymnasiet samt doktorand i historiedidaktik vid Stockholms universitet. Madeleine Larsson är historielärare, museipedagog och doktorand i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.   David Ludvigsson är biträdande professor i historia vid Linköpings universitet. Kenneth Nordgren är professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet Anders Persson är lektor i historia vid Högskolan Dalarna. Joel Rudnert är doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet. Johan Samuelsson är docent i historia vid Karlstads universitet.

Läs mer om Historiedidaktik i praktiken : För lärare 4–6

Historiedidaktik i praktiken : För lärare 4–6

Historia & Arkeologi

Hitta Historiedidaktik i praktiken : För lärare 4–6 även hos:
Rulla till toppen