Historia 1b 100p – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Den lilla människan och de stora sammanhangen 100p

Historia 1b 100p – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Den lilla människan och de stora sammanhangen 100p

Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan. Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. Läromedlet har tydliga epokindelningar, en kronologiskt ordnad text och är skriven i en berättande stil med ett elevnära tilltal. Tyngdpunkten ligger på modern historia. Det finns unika kapitel om Afrika, Asien och Latinamerika som är särskilt angelägna för elever med anknytning till dessa kontinenter.  Ny upplaga Den nya upplagan har uppdaterats och kapitlet om 2000-talets första decennier och framtiden har helt skrivits om. Dessutom har läromedlet kompletterats med nya interaktiva uppgifter där eleverna kan träna sin förståelse av ämnesspecifika begrepp och arbeta mer med kronologin. Elevpaket – Digitalt läromedel, tryckt bok och tryckt arbetshäfte  Elevpaketet består av ett digitalt läromedel, en tryckt bok och ett tryckt arbetshäfte. Digitalt läromedel  Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Faktafördjupningar, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar, källkritiska uppgifter kring autentiska texter och bilder gör det möjligt för eleverna att arbeta självständigt och flexibelt. Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Faktafördjupningar Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar Interaktiva och källkritiska uppgifter Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon  I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Koden är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever. ELEVBOK OCH ARBETSHÄFTE Läromedlet sätter stort fokus på förändringsprocesser som demokratisering, industrialisering och kolonialisering och ger exempel på både bruk och missbruk av historien. De källkritiska uppgifterna ger eleverna rikligt med möjligheter att träna sitt källkritiska tänkande på autentiska texter och bilder. I arbetshäftet kan eleven bl.a. arbeta med sin och familjens egen historia. OCKSÅ FÖR HISTORIA 1A2 Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen är främst avsett för de högskoleförberedande programmen, men kan även användas för yrkesprogrammens kurs Historia 1a2 – kapitel, avsnitt och övningar som kompletterar kursen 1a1 är märkta med en särskild symbol.

Läs mer om Historia 1b 100p – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Den lilla människan och de stora sammanhangen 100p

Historia 1b 100p – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Den lilla människan och de stora sammanhangen 100p

Historia & Arkeologi

Hitta Historia 1b 100p – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Den lilla människan och de stora sammanhangen 100p även hos:
Rulla till toppen