Från kläde till silkesflor : textilprover från 1700-talets svenska fabriker

Från kläde till silkesflor : textilprover från 1700-talets svenska fabriker

Frihetstiden satsade stort på en svensk textilindustri.Fabriker växte upp med statligt stöd över hela landet, frånSkåne i söder till Medelpad i norr. I Stockholm fanns deflesta, små som stora. I boken Från kläde till silkesflor ges för första gången enutförlig illustration till vad man tillverkade. Främst var detvardagsvara inte kunglig prakt. Boken återger tre stora textilprovsamlingar från1700-talet i sin helhet. Den äldsta och första samlingen ärfrån 174042 med prover från Göteborg, Malmö och enlång rad svenska småstäder. Den andra samlingen, som är störst och vackrast,från Stockholms fabriker 1751. I den finns exempelvisprover av ylle från Barnängens textilmanufaktur på östraSödermalm, den fabrik som Per Anders Fogelströmförevigat i romanen Vävarnas barn. Den tredje samlingen är sammanställd år 1766 avAdolph Modéer, sekreterare i Kungliga Patriotiska Sällskapet.Den var tidigare okänd, och innehåller provbitarav siden och ylle. Tillsammans innehåller dessa tre böcker 1500 typroverfrån 1700-talets storhetstid för svenskt konsthantverk.Proverna är små men ofta försedda med uppgifter ombenämning, var de är gjorda samt om vävens bredd ochpris. De bildar en unik kunskap om vad man tillverkadei landet och förstklassiga fotografier ger en visuell upplevelse av de tyger som så samvetsgrant finns bokförda iarkiven. Modeskapare, formgivare och inredare kan inspirerasav historiska mönstertraditioner och färgval. Forskare gesmöjlighet att tolka äldre texter där textiler nämns. Provsamlingarnaär en guldgruva för alla textilintresserade! Antologins huvudförfattare, docent ElisabetStavenow-Hidemark är en känd kulturhistoriker medbakgrund som ansvarig för Nordiska museets textilsamlingar. Redaktören och medförfattaren Klas Nyberg ärekonomihistoriker och professor i modevetenskap vidStockholms universitet och bl.a. ledamot av Nordiskamuseets forskningsråd. Övriga medverkande är förre landsarkivarien i UppsalaLars Otto Berg och fil. lic. Martin Ciszuk, verksam vidTextilhögskolan i Borås. Boken Från kläde till silkesflor omfattar hela 384 sidor ochär inbunden med dubbla märkband i s.k. halvklot i detimponerande formatet 245 x 340 mm.

Läs mer om Från kläde till silkesflor : textilprover från 1700-talets svenska fabriker

Från kläde till silkesflor : textilprover från 1700-talets svenska fabriker

Historia & Arkeologi

Hitta Från kläde till silkesflor : textilprover från 1700-talets svenska fabriker även hos:
Rulla till toppen