Evenemang : från organisation till utvärdering

Evenemang : från organisation till utvärdering

Evenemang är spännande, speciella och säregna ekonomiska fenomen som ligger i dvala under större delen av året för att blomma ut under några intensiva dagar. Många har fått erfara att de är svåra att leda, marknadsföra och utvärdera. För att undanröja fallgropar och bidra till bättre evenemang i framtiden och därmed bana vägen till en allt mer professionell evenemangsindustri behövs kunskap. Målet med boken är att förklara evenemang utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv med fokus på evenemangets organisering, marknadsföring och ekonomiska effekter. För att kunna arrangera ett evenemang krävs samarbete med många andra företag och organisationer. Bokens första del beskriver vilka dessa är och visar på hur relationerna kan hanteras strategiskt med tanke på de olika maktpositioner aktörerna innehar. Arrangörens organisation fokuseras dessutom med avseende på hur olika ägarformer formar det interna arbetet samt hur arbetet bedrivs i projektform. Bokens andra del beskriver hur ett evenemangs olika delprodukter konsumeras och upplevs av besökarna samt hur arrangören kan utveckla och förnya evenemanget. Evenemang kan också användas vid marknadsföring av en plats. Boken diskuterar därför evenemangens roll som imageskapare och turistattraktion samt katalysator till infrastruktur och företagsetablering. Evenemangens ekonomiska effekter utgör ofta ett argument för att skapa legitimitet för offentliga investeringar i evenemang. Bokens sista del förklarar olika typer av ekonomiska effekter samt ger en praktisk manual för hur man kan mäta de ekonomiska effekterna av ett evenemang. Boken vänder sig dels till evenemangsarrangörer och beslutsfattare, dels till studerande på kurser i evenemangsledning, turism och upplevelser.

Läs mer om Evenemang : från organisation till utvärdering

Evenemang : från organisation till utvärdering

Ekonomi & Juridik

Hitta Evenemang : från organisation till utvärdering även hos:
Rulla till toppen