Implementering av evidensbaserad praktik

Implementering av evidensbaserad praktik

Ökade krav och förväntningar på att offentlig verksamhet ska nyttiggöra forskning har lett till ett stort intresse för implementeringsfrågor. Detta är en av de första böckerna på svenska om implementering av evidensbaserad praktik. Bokens första del ger en bakgrund till dagens implementeringsforskning och presenterar relevanta teorier, modeller och ramverk. Den andra delen visar hur dessa teorier, modeller och ramverk kan användas för att vägleda och analysera implementering av evidensbaserad praktik i bland annat intensivvård, mödrahälsovård, fysioterapi, äldreomsorg samt lokalsamhället. ”Jag kan varmt rekommendera denna bok för alla som vill lära sig mer om evidensbaserad praktik, dess implementering samt forskning på området.” – Lars Wallin, professor, Högskolan Dalarna ”Bokens bredd och djup är mycket imponerade och dess multidisciplinära karaktär gör den lämplig för en bred läsekrets av studenter, forskare, praktiker och beslutsfattare.” – Gordon Guyatt, professor, McMaster University, Hamilton, Kanada ”Jag välkomnar varmt detta värdefulla bidrag för ökad förståelse av implementering av evidensbaserad praktik. Boken är fullmatad med angelägen information för implementeringsforskare, bland annat om hur teorier och ramverk kan användas i forskningen.” – Susan Michie, professor, University College London, England ”Boken visar på författarnas omfattande kunskap om beteende- och samhällsvetenskaplig teori. Den rekommenderas starkt för alla som är nyfikna på att veta inte bara om, utan också varför, implementering lyckas eller ej.” – Michel Wensing, professor, Radboud University, Nijmegen, Nederländerna Per Nilsen är bitr. professor vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Läs mer om Implementering av evidensbaserad praktik

Implementering av evidensbaserad praktik

oklassificerat, Övrigt

Hitta Implementering av evidensbaserad praktik även hos:
Rulla till toppen