Den etniska rensningen av Palestina

Den etniska rensningen av Palestina

För judarna i Palestina var 1948 året då de vann sin frihet och självständighet.För palestinierna innebar händelserna 1948 att de förlorade sin frihet och stora delar av sitt land. Alltsedan 1948 har historiker tvistat om vad som egentligen hände detta avgörande år.Enligt en länge dominerande israelisk historieskrivning, som också haft stort genomslag i Västvärlden, så flydde pale­stinierna frivilligt eller på order av de invaderande arabiska arméerna. Denna uppfattning kom senare att ifråga­sättas, inte bara av palestinska akademiker, utan även av ­israeliska så kallade ’nya historiker’, bland andra Ilan Pappe.I sitt internationella standardverk, Den etniska rensningen av Palestina, som nu utges på nytt i Sverige, hävdar författaren att händelserna 1948 bäst kan beskrivas som en regelrätt etnisk rensning. Palestiniernas väpnade styrkor ska utplånas och den palestins­ka be­folkningen ska fördrivas till utanför statens gränser.Så var det centrala budskapet i Plan Dalet, som utarbeta­des av det judiska ledarskapet i Palestina i mars 1948. Planen­ förverkligades och resulterade i att omkring en ­miljon ­palestinier­ tvingades fly sina hem, att tusentals civila ­mas­sa­­krerades, att hundratals byar, stadsdelar och hela städer förstördes eller tömdes på sin arabiska befolkning. Att beskriva och erkänna detta ’brott mot mänsklighe­ten’, menar Ilan Pappe, är ett nödvändigt första steg mot fred och försoning i de båda sönd­rade länderna.OM FÖRFATTARENIlan Pappe, född i Haifa 1954, är professor i historia och föreståndare för European Centre for Palestine Studies vid University of Exeter, England. Han har tidigare varit verksam vid bland annat Hebrew University, Jerusalem, University of Oxford och Haifa University.Ilan Pappe har skrivit en rad böcker om Israel, Palestina och Mellanöstern. Senast Ten Myths About Israel (2017), The Rise and Fall of A Palestinian Dynasty: The Husaynis 1700-1948 (2017), The Biggest Prison on Earth: A History of the Israeli Occupation of Palestine (2015), The Making ­of the Arab-Israeli Conflict, 19471951 (2015, reviderad utgåva) och The Idea of Israel (2014).UR FÖRORDETDet är en stor glädje för mig att för svenska läsare få presentera denna nya upplaga av Den etniska rensningen av Palestina. Sedan boken kom ut 2006 har jag brevväxlat med otaliga läsare som klargjort hur boken fortsätter att upplevas som relevant. Bo­kens relevans visar sig på två sätt.För det första genom den utbredda accep­tansen av begreppet etnisk rensning för att beskriva händelserna 1948. Det verkar som om en hel rad forskare i början tyckte att benämningen var alltför hård och överdriven. Efter att boken utkommit verkar emellertid detta ha blivit den van­ligaste benämningen på händelserna 1948. Det innebär att detta är en berättelse om ett brott, att vi vet vem som begick det och att vi tillsammans kan tänka över hur man bäst kan åtgärda det.För det andra verkar det som om begreppet etnisk rensning passar väl som benämning, inte bara på den

Läs mer om Den etniska rensningen av Palestina

Den etniska rensningen av Palestina

Historia & Arkeologi

Hitta Den etniska rensningen av Palestina även hos:
Rulla till toppen