Danmark i krig : ockupation, sabotage och likvideringar 1940-45

Danmark i krig : ockupation, sabotage och likvideringar 1940-45

Danmark uppfattas ofta som ett stilla bakvatten i andra världskrigets malström, men i den här boken tecknas en annan bild av händelserna. Även om Danmarks städer inte låg i grus och aska 1945, så hade ockupationen inneburit stora påfrestningar för befolkningen. Kanske är det mindre känt att Köpenhamn under det sista krigsåret kunde räknas till en av Europas mest terrordrabbade städer. Varje natt hördes explosioner, skottlossningar och utryckningsfordonens sirener. Motståndsfolk och tyska säkerhetsförband utkämpade med allt tätare mellanrum mycket hårda eldstrider där ingen pardon gavs eller förväntades. För första gången presenteras nu för en svensk publikberättelsen om danskarnas krig 19401945. Författaren, Bo Knarrström, arbetar som arkeolog, författare och konsult i militärhistoriska sammanhang. Han ledde tidigare Riksantikvarieämbetets slagfältsteam och har själv arbetat på platser som Poltava (1709), Hastings (1066), Oravais (1808) och Lützen (1632). Han har hållit föredrag om sin forskning vid anrika Royal Army Museum i London och Royal Armoury i Leeds. Han har även föredragit och varit sakkunnig vid konferenser i bland annat Belgien, Norge, USA, Japan, Tyskland, Finland, Italien, Sydkorea och Ukraina och har dessutom medverkat som sakkunnig i ett antal tv-program med krigshistorisk inriktning. Han arbetar då och då som rådgivare när det gäller militär rekvisita till filminspelningar och museiutställningar.’ Bo Knarrström har skrivit flera böcker om arkeologi men under senare år har det blivit allt mer militärhistoria, exempelvis Slagfältet. Om bataljen vid Landskrona 1677 och fynden från den första arkeologiska undersökningen av ett svenskt slagfält (2006), Judiskt motstånd under andra världskriget (2007) och Hans Majestäts Friskyttar av Danmark (2008, tillsammans med Stefan Larsson).

Läs mer om Danmark i krig : ockupation, sabotage och likvideringar 1940-45

Danmark i krig : ockupation, sabotage och likvideringar 1940-45

Historia & Arkeologi

Hitta Danmark i krig : ockupation, sabotage och likvideringar 1940-45 även hos:
Rulla till toppen