Cennino Cennini Boken om målarkonsten : ’Il libro dell-arte’

Cennino Cennini Boken om målarkonsten : ’Il libro dell-arte’

Cennino Cenninis Boken om målarkonsten från början av 1400-talet har inte tidigare funnits i svensk översättning från italienskan. Sigurd Möllers översättning från 1948 var gjord via franskan och behäftad med de fel som besvärar Victor Mottez franska version från 1858 och sonen Henry Mottez utökade nyutgåva från 1911. Den föreliggande texten bygger på Fabio Frezzatos edition från 2003. I vissa fall har de två äldsta manuskripten konsulterats. När konservator Karin Forsberg började sin nyöversättning fick hon veta att Bo Ossian Lindberg vid Åbo Akademi under sin tid i Lund hade utarbetat en översättning i manuskript. Hon tog kontakt och nu började kommenterade Cennini-kapitel gå som ytpost mellan Italien och Finland och en livlig korrespondens per e-post uppstod. Till slut kom översättarna fram till en text som bägge kunde godkänna. Bägge står för notkommentarerna men Forsberg har skrivit de fylliga inledningarna om Cennini och hans tid och miljö. Lindberg har läst och kommenterat allt och ibland lagt till eller tagit bort något. Boken är rikt illustrerad också med nygjorda teckningar som demonstrerar annars svårförståeliga saker till exempel hur man enligt Cennini skall skära till en fjäderpenna eller vilka proportioner han ansåg att en perfekt manskropp skall ha. Översättarna har bemödat sig om att behålla Cenninis talspråksmässiga ton och hans direkta du-relation till läsaren. De vill också att läsaren skall kunna följa Cenninis handfasta beskrivningar steg för steg så att de förstår vad målningar från italiensk senmedeltid består av och hur de är uppbyggda.

Läs mer om Cennino Cennini Boken om målarkonsten : ’Il libro dell-arte’

Cennino Cennini Boken om målarkonsten : ’Il libro dell-arte’

Konst & Musik

Hitta Cennino Cennini Boken om målarkonsten : ’Il libro dell-arte’ även hos:
Rulla till toppen