Byråkrati : teoretiker kritiker och försvarare

Byråkrati : teoretiker kritiker och försvarare

Byråkratin är den vanligaste organisationsformen i vårt samhälle. Det är också den kanske mest kritiserade. Byråkratier framställs ofta som stelbenta miljöer med ineffektiva handläggare. Med denna bok vill författaren ge en mer balanserad och rättvisande bild av den roll byråkratimodellen har haft och alltjämt har i dagens samhälle. Polemiken mellan byråkratins kritiker och försvarare är en viktig utgångspunkt i diskussionen. I boken visas också hur byråkratin har gett upphov till nya organisationsformer. Inom organisationsteorin har man på senare år börjat tala om ’postbyråkratiska organisationer’. I det avslutande kapitlet behandlas framtidsutsikterna för byråkratibegreppet. Byråkrati – teoretiker kritiker och försvarare kan ses som en allmän introduktion till begreppet byråkrati men även till organisationsteorifältet.

Läs mer om Byråkrati : teoretiker kritiker och försvarare

Byråkrati : teoretiker kritiker och försvarare

Ekonomi & Juridik

Hitta Byråkrati : teoretiker kritiker och försvarare även hos:
Rulla till toppen