Återbruk som kreativ kraft

Återbruk som kreativ kraft

Att arbeta med återbruk av spill- och restmaterial i förskolan är att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i förgrunden. Samtidigt öppnar kreativt arbete med återbruk dörrar in i spännande pedagogiska landskap och mötesplatser där demokratiska värden är centrala. Nina Odegard vill inspirera och bidra till kunskap om återbruk i förskolan utifrån etiska, kreativa, politiska och filosofiska perspektiv. Dessutom delar hon med sig av många konkreta idéer och exempel på hur man kan komma igång. Nina Odegard är förskollärare och förskolechef och har varit projektledare för etableringen av ett kreativt återanvändningscenter i Norge. Just nu är hon doktorand och forskar om estetiskt utforskande av återbruksmaterial. ’Tack för inspirerande läsning. Vilken bra bok! Den både fördjupar och problematiserar tankar kring arbetet med återbruksmaterial och lyfter det till ett pedagogiskt arbete långt ifrån tidsfördrivande pyssel.’ Kerstin Nordenstam, Vaggeryd Innehåll Inledning Välkommen in Same shit new wrapping Forskning om material och återbruksmaterial Kreativitet och kreativ kraft Läsarhandledning Kapitel 1: Miljömedvetenhet återbruk som hållbar utveckling Framtidsoptimism demokrati Förhållandet natur och människa: Olika uttryck Förhållandet natur och människa: Filosofiska och etiska ingångar Kapitel 2: Kraftfull inspiration pedagogik och konstnärliga uttryck Inspiration från Reggio Emilia Vad kan det finnas för kreativa möjligheter i återbruksmaterial? Inspirerande återbruksprojekt Keep on shining Rangoliprojektet och utveckling av Mönstermonstret Barnen och Mönstermonstret Konstnärlig inspiration Självbiografi av Sidsel Palmstrøm: Ready-mades Självbiografi av Guro Dale: Recycling Kapitel 3: Bokens teoretiska ingångar möjligheter till kreativt tänkande Poststruktualistisk inspiration: Inbjudan att tänka på nya sätt Teori/tänkande och praktik/handling Förståelser av rum, material och materialitet Kapitel 4: Återbruksmaterial som likvärdiga/icke-diskriminerande material kropp och kön Barns kroppsliga möten med återbruksmaterialen Kropp, kön och könade material Kapitel 5: Barns överskridande användning av material kreativa krafter Inom eller bortom ramar och struktur: Måste vi välja? Kaos som kreativ kraft: Möjligheter i det oförutsedda Förväntningens förföriska kraft: Diskursers viskande invitationer Material som motsätter sig definitioner: Återbruksinstallationer och heterotopi Kapitel 6: Pedagogiska samband Ett välkommet uttryck Rum, möbler och inredning som auktoritetsmarkörer Återbruksmaterial i förskolans många rum Rum för undrande, etik och demokrati Kapitel 7: Det oändliga materialet Konst

Läs mer om Återbruk som kreativ kraft

Återbruk som kreativ kraft

Psykologi & Pedagogik

Hitta Återbruk som kreativ kraft även hos:
Rulla till toppen