CNC-teknik : svarv

CNC-teknik : svarv

Industriteknik 360 är ett undervisningskoncept som vi utvecklar för Industritekniska programmet. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ämnen som arbetsmiljö, verktyg, verkstadsarbete, mätteknik, bransch- och säkerhetsfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt. Läs mer Pluswebben utgör ryggraden i konceptet och innehåller en mängd interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner samt inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet. Faktaböckerna ges ut i tryckt version och sen kommer onlineböcker med en mängd funktioner som ytterligare hjälper eleverna att lyckas. Läs om vad en onlinebok är på www.liber.se/onlinebok. Digitala läromedel Industriteknik 360 Pluswebb Industriteknik 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för årskurs 1 på Industritekniska programmet. Läs mer om vad en pluswebb är på www.liber.se/pluswebb Den omfattar fyra delkurser som svarar upp mot Skolverkets kurser för Industritekniska programmet: – Människan i industrin 1 (programgemensam kurs) – Produktionskunskap 1 (programgemensam kurs) – Produktionsutrustning (programgemensam kurs) – Datorstyrd produktion (inriktning produkt och maskinteknik) Pluswebben innehåller en mängd digitala arbetsordrar med: – interaktiva självrättande övningsuppgifter – tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete – inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete Industriteknik 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen, därför kallar vi den 360. Eleverna får sin arbetsorder via det digitala läromedlet, som inleds med en beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten. Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial. FAKTABÖCKER Faktabok: Arbetsmiljö och säkerhet Underlag för Människan i industrin I Arbetsmiljö och säkerhet förenas teori och praktik på ett sådant sätt att eleverna själva får uppleva hur mycket arbetsmiljön betyder. Kunskapen växer fram genom att eleverna uppmuntras att fundera över innebörden av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Boken behandlar även den yttre miljön med framti

Läs mer om CNC-teknik : svarv

CNC-teknik : svarv

Fakta

Hitta CNC-teknik : svarv även hos:
Rulla till toppen