Annorlundabarn

Annorlundabarn

Rakt och insiktsfullt berättar Else Hedberg 96 år hur det var för en familj att få ett funktionshindrat barn vid mitten av 1900-talet. Skillnaderna var stora i förhållande till nu. Mycket positivt har tillkommit inte minst när det gäller öppenheten. Likaså har tendensen gått mot mer betoning av den enskilde individens behov. Detta avspeglas bl. a. i möjligheten att bo i egen lägenhet under trygga former och med anpassad tillsyn.Anteckningarna var till att börja med avsedda för efterkommande de kan dock beröra alla som kommer i kontakt med autister och andra funktionshindrade och öka förståelsen i allmänhet för de som är annorlunda. Else Hedberg har även skrivit diktverket ’Nu har du tiden’. Dessa båda böcker kompletterar varandra och läses med fördel som ett par.

Läs mer om Annorlundabarn

Annorlundabarn

Biografier & Memoarer

Hitta Annorlundabarn även hos:
Rulla till toppen