WATCH : en handbok i gruppvägledning

WATCH : en handbok i gruppvägledning

DETTA ÄR WATCH: • WATCH är en detaljerad handbok i gruppvägledning. • WATCH är ett stödprogram för lärande. • WATCH-programmet övertygar i sin struktur och systematik genom att visa på individens kraft att växa av gemenskap och samhörighet. • WATCH är ett förebyggande program – en stödinsats för potentiella av­hoppare med målet att få individen att stärka sin identitet inför val av framtid. • WATCH-programmet inbjuder till, både formmässigt och innehållsmässigt, att användas vid olika stödinsatser för barn, unga och unga vuxna. • WATCH är ett genomgripande program som stöd för individens lärande, utveckling, och förändring. FÖRFATTARNA OCH WATCH-PROGRAMMET Sedan 1998 har Anna Sigurðadóttir, Björg Birgisdóttir och Sigríður Hulda Jónsdóttir arbetat tillsammans med att utveckla stödprogram och förebyggande program för unga. Vid starten utvecklades ett stödprogram till vägledare på Island. Detta testades vid 70 skolor på olika utbildningsnivåer. Arbetet fortsatte sedan i det europeiska SPIDERWEB-projektet, med stöd av Leonardo da Vinci (EU finansierat projekt). WATCH-programmet var ett av projektets resultat och har testats på Island, i Slovakien och på Irland.Översättningen till svenska har medfinansierats av Europeiska Socialfonden inom ramen för PlugIn-projektet. WATCH=What Alternatives?THinkingCopingHoping —————— SAGT OM WATCH-PROGRAMMET —————— * Shirley Martin, School Completion Coordinator, Collinstown Park School, Irland. ’Som ledare för WATCH-programmet har jag upplevt att det varit en mycket effektiv väg till att få unga potentiella avhoppare engagerade i sin studiesituation. Programmet är ”användarvänligt” och bearbetar områden som är kopplade till ungas studieavbrott, på ett sådant sätt som är anpassat både till deltagarna och till gruppledaren. Programmet är helt fokuserat på deltagarnas behov och de färdigheter som krävs för att hantera sitt liv. Varje enskilt tillfälle är ett lärande om en färdighet som både utmanar och stärker individen. Vi har fått mycket positiv återkoppling från ungdomarnas lärare och särskilt har lärarna uppmärksammat ungdomarnas förbättrade attityd till sina studier. De har fått en ökad självinsikt och självrespekt samt färdigheter för att interagera med sina kamrater. Deltagarna har själva uttryckt glädje över att de har deltagit i programmet och för att de har lärt sig färdigheter som förhoppningsvis ska hjälpa dem att förbättra sina möjligheter inför framtiden.’ ————————- * Ph. Dr. Anton Sojcák, Vussie Obchodna Akademia, Dolny Kubin, Slovakien ’Jag tyckte mycket om WATCH-programmet, för strukturen och systematiken. Jag arbetar en hel del med gymnasieelever och jag vill understryka att jag använt mig av nästan alla tillfällen och verktyg i programmet. Därför kunde jag se och använda mig av boken som en h

Läs mer om WATCH : en handbok i gruppvägledning

WATCH : en handbok i gruppvägledning

Psykologi & Pedagogik

Hitta WATCH : en handbok i gruppvägledning även hos:
Rulla till toppen