Visuella markörer : bild tradition förnyelse

Visuella markörer : bild tradition förnyelse

Vi lever i bildens tidsålder. Bilden i olika former omger oss stundligen och dagligen. Vad finns det för visuella markörer för ursprung och identitet? Och har konst- och bildvetenskapen några förebilder att luta sig mot? I VISUELLA MARKÖRER BILD. TRADITION. FÖRNYELSE skriver ett antal forskare om Rondellskulpturer korsstygn och virkning bildmöten-mediamöten om bilder och det digitala fältet vidare om första världskrigets rekryteringsaffischer om det fotografiskt specifika om självporträtt och om erotikens visuella koder liksom om subjektet i visuella studier och om relationen mellan visuell kommunikation och visuell kultur. I denna text bjuds överraskningar och upptäckter förklaringar och samband. Utgångspunkten för boken är en konferens som hölls 2005 Förebilder visuella markörer för ursprung identitet och framsyn. Det var den första konst- och bildvetenskapliga konferensen på temat och syftet var att initiera en diskussion och behandla vad konst- och bildvetenskaplig forskning kan innebära för det aktuella forskningsfältet. Visuella markörer är en vänbok till professor Lena Johannesson. Redaktör för boken är Yvonne Eriksson. Övriga skribenter är: Kristoffer Arvidsson Hedvig Brander-Jonsson Anette Göthlund Viveka Kjellmar Bia Mankell Anders Nodin Beatrice Persson Gary Svensson och Anna Tellgren

Läs mer om Visuella markörer : bild tradition förnyelse

Visuella markörer : bild tradition förnyelse

Konst & Musik

Hitta Visuella markörer : bild tradition förnyelse även hos:
Rulla till toppen