Verktyg mot stress och psykisk ohälsa

Verktyg mot stress och psykisk ohälsa

Stress och psykisk ohälsa är idag stora folkhälsoproblem. Vi lever allt längre och vården utvecklas, ändå ökar det psykiska lidandet. Effektiv och lättillgänglig behandling behövs. För många är goda egenvårdsinsatser den snabbaste och bästa hjälpen. Tillgången på dessa ökar genom självhjälpsböcker och nätbaserade insatser. I boken får du följa tio personer som jag har haft kontakt med i mitt arbete som legitimerad psykolog och psykoterapeut. Namnen och vissa detaljer är naturligtvis ändrade. Du kan själv använda dig av de tjugo självhjälpsteknikerna som presenteras. Personerna har olika problem och har arbetat med kombinationer av verktyg i verktygslådan. Verktygslådan innehåller dels verktyg som syftar till att ge struktur i vardagen, dels verktyg för ökat självmedvetande.<br><br> Vårt mående förändras över tid och självhjälp är användbar när vi fastnar i negativa känslor. Självhjälp står inte i motsats till att ta emot hjälp av andra utan är ett alternativ eller ett komplement. I boken går vi igenom hur tankar, känslor, handlingar och kroppsliga reaktioner påverkar varandra och hur du själv kan arbeta med två olika typer av egenvård; struktur i vardagen och ökad medvetenhet om hur du tänker och fungerar. Detta knyter an till den mindfulnessbaserade inriktningen av kognitiv beteendeterapi.Verktygen kan kombineras på det sätt som passar dig bäst.<br><br> Ofta har vi obalans mellan olika områden i vardagen vilket kan bidra till stress och psykisk ohälsa. Den som har ett stressigt arbete kanske drar ner på återhämtning och sömn. När vi inte mår bra är det lätt att minska fysiska och sociala aktiviteter vilket försämrar måendet. Det är då viktigt att successivt påverka vanor och rutiner som ger en mer hälsosam balans i vardagen. Du får följa hur de tio personerna använder olika verktyg för struktur i vardagen.<br><br> Strategierna för att öka medvetenheten om hur man tänker är till att börja med inte lika konkreta som förändringar i vardagen,men lika viktiga. Ökad medvetenhet om hur vi tänker kan användas för att förstå och minska psykiskt lidande. Genom ökad medvetenhet om hur oro i sig upprätthåller problem underlättas förändring.Vi går igenom hur vår uppmärksamhet påverkar oss och hur den kan bidra till att hantera problem. Genom att lära oss att styra uppmärksamheten kan vi påverka måendet. <br><br> I vår kultur finns en högt värderad föreställning om att man ska vara lycklig. Vi översköljs av bilder och beskrivningar av lycka i relationer, framgång i arbete, ekonomi och fantastiska fritidsupplevelser.Vi påverkas av dessa och jämför med våra egna erfarenheter i vardagen. Vi vill gärna vara lyckliga men möter regelbundet utmaningar som gör att vi inte mår så bra.<br><br> När måendet är sämre kan motivationen att arbeta för förbättring sjunka. Motivation är avgörande för att självhjälp ska lyckas.Motivation skapas inte snabbt och enkelt om

Läs mer om Verktyg mot stress och psykisk ohälsa

Verktyg mot stress och psykisk ohälsa

Psykologi & Pedagogik

Hitta Verktyg mot stress och psykisk ohälsa även hos:
Rulla till toppen