Tummen upp! Matematik Öva – Taluppfattning åk 7

Tummen upp! Matematik Öva – Taluppfattning åk 7

Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Uppgifterna är anpassade till nivån för åk 7. Resultatet av uppgifterna visar vilka kunskaper eleven har, men sätter också fingret på vad de behöver arbeta vidare med. Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 kan med fördel användas som underlag inför utvecklingssamtal och elevens individuella utvecklingsplan, och som en del av betygssättningen. Läs mer Det är viktigt att eleven själv är delaktig i sin kunskapsutveckling. För att vara det behöver eleven vara insatt i vad kunskapskraven innebär samt veta vilket eller vilka krav som prövas och vilken del i det centrala innehållet uppgiften handlar om. I Tummen upp! Matematik kartläggning åk 7 är kunskapskraven därför tydligt presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna och eleven ser vilken förmåga och del ur det centrala innehållet som prövas. Självreflektion För att uppmuntra eleverna till självreflektion avslutas varje område med en symbol med texten skriv in numren på de uppgifter där du ger dig själv Tummen upp. Upplägget innebär att eleverna hela tiden själva är delaktiga i bedömningen av sina kunskaper. Det hjälper till att synliggöra lärandet i klassrummet samtidigt som eleverna får en god insikt i sin egen kunskapsutveckling. Resultatsammanställning Elevens resultat visar på vilken kunskapsnivå hen ligger i förhållande till kunskapskraven och lägsta godkänd nivån i slutet av åk 9. Lärare och elev kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som hen behöver träna mer på, och på så sätt få möjlighet att fylla eventuella kunskapsluckor. Det ger dessutom läraren ett tydligt underlag inför betygssättningen. Längst bak i häftet finns en matris som visar var i häftet kunskapskraven prövas. Matrisen ger en samlad översikt över hur både läraren och eleven anser att kunskapskraven är uppnådda. Facit med bedömningsstöd För kostnadsfri nedladdning på liber.se finns dels ett vanligt facit till uppgifterna, dels ett facit med bedömningsstöd med exempel på autentiska elevsvar. Uppgifterna är formulerade så att eleverna ges möjlighet att uppvisa kunskaper för nivån E. En del övningar ger dock utrymme för eleverna att även uppvisa kunskaper för högre nivåer. Exempel på sådana svar ges i Facit med bedömningsstöd. Tummen upp! Matematik Öva – Taluppfattning åk 7 ger dina elever träning i att utveckla sina matematiska kunskaper och förmågor inom taluppfattning och tals användning. Upplägget är att eleverna får mycket handledning på en från början enkel matematisk nivå. Då kan de fokusera på att utveckla tankesätt och strategier. På så sätt får de verktyg som de kan använda även på en lite mer komplex matematisk nivå. Öva – Talup

Läs mer om Tummen upp! Matematik Öva – Taluppfattning åk 7

Tummen upp! Matematik Öva – Taluppfattning åk 7

Fakta

Hitta Tummen upp! Matematik Öva – Taluppfattning åk 7 även hos:
Rulla till toppen