Verksamhetsstyrning : för utveckling förbättring och förändring

Verksamhetsstyrning : för utveckling förbättring och förändring

De hävdar inte att den traditionella ekonomistyrningen med dess fokus på historiska ekonomiska transaktioner inriktade på materiella resurser kan överges. Vad de däremot poängterar är att om syftet är utveckling förbättring och förändring måste den traditionella styrningen kompletteras med nya angreppssätt med nya metoder för verksamhetsstyrning bland annat därför att icke materiella resurser (till exempel kompetens och hälsa) har fått en ökad aktualitet. Om författarna Ulf Johanson är professor i företagsekonomi på Mälardalens Högskola. Matti Skoog är lektor och docent i företagsekonomi på Mälardalens Högskola och Stockholms universitet.

Läs mer om Verksamhetsstyrning : för utveckling förbättring och förändring

Verksamhetsstyrning : för utveckling förbättring och förändring

Ekonomi & Juridik

Hitta Verksamhetsstyrning : för utveckling förbättring och förändring även hos:
Rulla till toppen