Tydligare ansvar och regler för läkemedel. SOU 2018:89 : Slutbetänkande från Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

Tydligare ansvar och regler för läkemedel. SOU 2018:89 : Slutbetänkande från Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

Har analyserat om systemet med ett särskilt statsbidrag för läkemedel inom förmånerna är ändamålsenligt eller om det bör förändras för att göras långsiktigt hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart. För att skapa en god och jämlik tillgång till effektiva läkemedel har utredningen sett över subventions- och prissättningssystemen. Utredningen har övervägt ett flertal olika modeller för hur finansieringen av läkemedel bör ske i framtiden. Utredningens förslag är att statens nuvarande särskilda bidrag för landstingens läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget. Utredningen föreslår bland annat: att staten, efter att läkemedelsbidraget generaliserats, ger landstingen ett särskilt bidrag för att stödja en ändamålsenlig användning av nya, effektiva läkemedel och förbrukningsartiklar. Utredningen föreslår att bidraget tas fram inom ramen för en långsiktig överenskommelse mellan staten och landstingen. att staten efter en generalisering av läkemedelsbidraget ger ett särskilt stöd till de landsting som har ovanligt höga kostnader för en utvald grupp läkemedel som används vid sällsynta tillstånd. att läkemedel som innehåller insulin samt vissa förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna inte längre ska vara helt kostnadsfria. De ska hanteras som andra varor inom läkemedelsförmånerna. att vissa läkemedel enligt lag ska förskrivas kostnadsfritt till patienter med en allvarlig psykisk sjukdom som saknar sjukdomsinsikt. att E-hälsomyndigheten skapar förutsättningar för att kostnaderna för de läkemedel som expedieras med landstingssubvention faktureras landstingen enligt samma principer som förmånsläkemedel. Särskild utredare: Toivo Heinsoo

Läs mer om Tydligare ansvar och regler för läkemedel. SOU 2018:89 : Slutbetänkande från Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

Tydligare ansvar och regler för läkemedel. SOU 2018:89 : Slutbetänkande från Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

Ekonomi & Juridik

Hitta Tydligare ansvar och regler för läkemedel. SOU 2018:89 : Slutbetänkande från Läkemedelsutredningen (S 2016:07) även hos:
Rulla till toppen