Limhamnsgruppen

Förvaltarberättelse i konkurs en praktika

Förvaltarberättelse i konkurs en praktika

Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika är ett verktyg som gör att du blir effektivare och vinner tid vid arbetet med förvaltarberättelsen. Både med metod och formulering. Strukturen följer de krav som ställs på en förvaltarberättelse och vilka olika typer av konkursgäldenärer som omfattas av respektive avsnitt. Innehållet är en introduktion och handbok för nybörjaren …

Förvaltarberättelse i konkurs en praktika Läs mer »

Förvaltarberättelse i konkurs en praktika

Rekonstruktionspraktikan

Rekonstruktionspraktikan

Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion inklusive lönegaranti både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen m.m. handlingarnas innehåll och deras expedieringar. Källor anges i fotnoter med hänvisningar till bland annat praxis och förarbeten. Alla inom …

Rekonstruktionspraktikan Läs mer »

Rekonstruktionspraktikan

Hyresmanual

Hyresmanual

Hyresmanualen är ett uppskattat verktyg bland jurister och andra som hanterar hyresavtal och hyresrättsliga frågor. I och med denna den åttonde upplagan ges manualen ut i bokform för att ytterligare underlätta användningen och läsningen. Den fungerar som uppslagsverk för att snabbt ge en uppfattning om de olika delarna i hyreslagstiftningen men också med kommentarer och …

Hyresmanual Läs mer »

Hyresmanual

Konkurspraktikan

Konkurspraktikan

Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett stort antal hänvisningar till bl.a. rättsfall och lagförarbeten. Innehållet följer så långt som …

Konkurspraktikan Läs mer »

Konkurspraktikan

Handbok för försvarare

Handbok för försvarare

I Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar. En nyutexaminerad jurist har kanske några få rättegångsspel under universitetsstudierna som erfarenhet att luta sig mot men egentligen ingen praktisk träning alls inför vardagen på en brottmålsbyrå. Tanken är i …

Handbok för försvarare Läs mer »

Handbok för försvarare
Rulla till toppen