Herdenstam Bokförlag

Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse

Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse

Finns det saker som konsten kan uttrycka som vetenskapen inte kan?Vinprovarens yrkeskunnande bygger på en genuin yrkestradition som tillägnasgenom övning och erfarenhet. Detta kunnande är svårt att artikulera,samtidigt som det utgör en icke eliminerbar del av att utöva yrket. AndersHerdenstam visar i sin doktorsavhandling nödvändigheten av ett dubbelt greppnär det gäller att utveckla vinprovarens yrkeskunnande. …

Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse Läs mer »

Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse


Rulla till toppen