Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse

Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse

Finns det saker som konsten kan uttrycka som vetenskapen inte kan?Vinprovarens yrkeskunnande bygger på en genuin yrkestradition som tillägnasgenom övning och erfarenhet. Detta kunnande är svårt att artikulera,samtidigt som det utgör en icke eliminerbar del av att utöva yrket. AndersHerdenstam visar i sin doktorsavhandling nödvändigheten av ett dubbelt greppnär det gäller att utveckla vinprovarens yrkeskunnande. Det dubbla greppethandlar om att en naturvetenskaplig kunskapssyn måste möta en estetiskpraxis. Laboratoriespråket måste kompletteras med det gestaltande språksom uttrycks i den konkreta – och undflyende – dialogen medan utövandetpågår. När det gäller upplevelsen av ett vin finns inget annat sätt att göra sigförstådd.

Läs mer om Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse

Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse

oklassificerat, Övrigt

Hitta Den arbetande gommen : vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse även hos:
Rulla till toppen