eddy.se ab

Sociala rättigheter åt alla och envar?

Sociala rättigheter åt alla och envar?

Den svenska välfärdsmodellen kännetecknas av solidaritet trygghet och jämlikhet.En viktig pusselbit utgörs av social omsorg och trygghet. Men omfattas alla? Omfattas de tredjelandsmedborgare som bor eller vistas i Sverige? Kan man tala om sociala rättigheter åt alla och envar?Studien tar avstamp i regeringsformens målsättningsstadgande i 1 kap. 2 § st. 2 om att det allmänna …

Sociala rättigheter åt alla och envar? Läs mer »

Sociala rättigheter åt alla och envar?

Kvinnfolk vid Petes

Kvinnfolk vid Petes

I Kvinnfolk vid Petes letar författaren Eva Sjöstrand spår av gångna seklers människor där Gotland är vackrast vid Petes i Hablingbo. Där stranden närmast omärkt övergår i hav har människor byggt och strävat i långa tider. Tänk vad mycket de kunde; så sy skörda mjölka sticka fostra snickra – i deras slitsamma tillvaro fanns också …

Kvinnfolk vid Petes Läs mer »

Kvinnfolk vid Petes

Baronen som fredskämpe : Theodor Adelswärd idealismen och Interparlamentariska unionen 1914–1928

Baronen som fredskämpe : Theodor Adelswärd idealismen och Interparlamentariska unionen 1914–1928

Detta är en skrift om den liberale politikern och industrimannen Theodor Adelswärd (1860–1929) och hans roll i fredsrörelsen och den internationellapolitiken. Som riksdagsman engagerade han sig tidigt i det interparlamentariska samarbetet. Under första världskriget tog han strid för en ”mer neutral” svensk neutralitetspolitik. Efter krigsslutet stödde han tanken på ett Nationernas Förbund (NF). Hans främsta …

Baronen som fredskämpe : Theodor Adelswärd idealismen och Interparlamentariska unionen 1914–1928 Läs mer »

Baronen som fredskämpe : Theodor Adelswärd idealismen och Interparlamentariska unionen 1914–1928

Morgonstämning och andra noveller

Morgonstämning och andra noveller

Berättelser från Paris London New York Söderköping Åhus och en del andra platser behandlande skurkar advokater affärsmän städfruar studenter sjömän grönsaksmånglare och andra mera vanliga dödliga. Gustaf Hellström är känd som romanförfattare och utrikeskorrespondent men han var även novellförfattare vilket under många år märktes inte minst i Dagens Nyheters söndagsupplagor.Gustaf Hellström-sällskapet har i sin skriftserie …

Morgonstämning och andra noveller Läs mer »

Morgonstämning och andra noveller

Helgö

Helgö

Helgö ligger i Mälaren strax söder om Ekerölandet intill det smala Bockholmssundet. När en sommarstugeägare på ön skulle gräva en grop för sin flaggstång påträffades en märklig bronsskopa. Skopan med sitt exotiska och antika utseende gav anledning att söka svar på frågan om dess ursprung hos expertis på Historiska museet. Det blev upptakten till de …

Helgö Läs mer »

Helgö

Ord och rätt – Festskrift till Hans-Gunnar Axberger

Ord och rätt – Festskrift till Hans-Gunnar Axberger

– Tre förtalsprocesser: Borg Schyman och Persbrandt Mats Bergstrand- Rättsstaten och folket. Några reflexioner om de rättsstatliga principernas folkliga förankring Percy Bratt- 25 år av censur? Om konstitutionell rätts kontextuella betydelse Thomas Bull- Några reflektioner om social adekvans vid förtal Axel Calissendorff- Ansvarsfrihet på grund av publicistiskt syfte Kerstin Calissendorff- Bakom kulisserna i spelmålet – …

Ord och rätt – Festskrift till Hans-Gunnar Axberger Läs mer »

Ord och rätt – Festskrift till Hans-Gunnar Axberger

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. D. 5

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. D. 5

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är en norrländsk självbiografi från gustaviansk tid. Texten som aldrig tidigare utgivits beskriver en ung mans livsresa från föräldrahemmet i en bondby söder om Umeå via studier i Åbo och åter till hembygden med nya erfarenheter. Författaren berättar självutlämnande och detaljerat om sina upplevelser bland annat i sökandet efter en livskamrat som …

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. D. 5 Läs mer »

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. D. 5

Krukor & Krus

Krukor & Krus

Krukor och krus har en lång historia på Gotland keramik har tillverkats på ön i tusentals år. Och hantverket lever kvar. Det finns idag ett trettiotal krukmakerier från norr till söder som lockar mängder av besökare varje år.Keramikerna Anette Baggieri Thord Karlsson Knutte Larsson Lena Scharp Torleif Solberg och Anki Wolter är några av de …

Krukor & Krus Läs mer »

Krukor & Krus

Mular och fläckor

Mular och fläckor

Mular och fläckor? Tordmular förstås. En alkfågel. Och skärfläckor. Som tillhör vadarnas långbenta grupp. Två av författarens älsklingsfåglar. Här flimrar de tillsammans med andra förbi på vandring i gotländska fågelmarker. I korta essäer med följsamma fotografier gestaltas fågelmöten runt ön.Författaren vandrar i natur och tanke för samtal med kajor och fossil väntar tålmodigt vid Karlsöarnas …

Mular och fläckor Läs mer »

Mular och fläckor

Änglar och drakar

Änglar och drakar

Gotlands medeltida kyrkor är ett av Sveriges främsta kulturarv. Munkar och gutar byggde nära etthundra kyrkor på ön i yttersta havet kyrkor som stått i snart tusen år. Kyrkorna är ett levande kulturarv där människor möts; församlingsbor forskare besökare. Varje kyrka är unik med en egen konstskatt och en egen historia. Här skildras öns landsortskyrkor …

Änglar och drakar Läs mer »

Änglar och drakar

Farsan

Farsan

Farsan är en roman om uppväxt i en mellansvensk stad under 60- och 70-tal. Det handlar om livet; det svåra det vackra och det trasiga. Det handlar om klasstillhörighet manlighet och alkoholens påverkan.I fokus finns farsan och den familj där han är alltings centrum. Farsan är kärleksfull mot sina söner och de två lintottarna avgudar …

Farsan Läs mer »

Farsan

Triumfbågen i Mogadishu

Triumfbågen i Mogadishu

Att bygga det är målet det enda målet med varje kolonialt krig” utbrast den franske marskalken Hubert Lyautey i slutet av 1800-talet. De europeiska kolonialmakterna lämnade efter sig ett stort urbant arv: de anlade nya städer och gjorde om gamla på flera kontinenter. Spåren av denna urbanisering syns fortfarande idag på gott och på ont. …

Triumfbågen i Mogadishu Läs mer »

Triumfbågen i Mogadishu

Velocipediana

Velocipediana

I boken Velocipediana får vi för första gången ta del av en mängd fantastiska föremål som cykeln har gett upphov till. Det handlar dels om tillbehör till själva fordonet men också om kringprodukter som man knappast trodde existerade. På ett lekfullt sätt presenteras det mesta som har anknytning till detta förträffliga fortskaffningsmedel och läsaren får …

Velocipediana Läs mer »

Velocipediana

Tavelhandlarens kaféresa

Tavelhandlarens kaféresa

Det började med ett vykortsstånd i Norrtälje. Nu firar Fredrik Larsson 30 år som konsthandlare. Lika länge har han kört landet runt. Han har sålt konst och han har fikat. Tavelhandlarens kaféresa är en inspirerande guide till Fredriks favoritfik. Alla har de sin speciella prägel. Urvalet är subjektivt och omutbart helt grundat på Tavelhandlarens känsla …

Tavelhandlarens kaféresa Läs mer »

Tavelhandlarens kaféresa

Fågelns blick

Fågelns blick

Tålamod, förtröstan och förtvivlan. Frihet och förtryck. Författarens penna vandrar fritt som kanske en fågel mellan stort och smått. Personliga bilder av fågelmöten från Ungern i öst till ett vintrigt Kanada i väst. Från den arabiska öknens hetta i söder till hagel och kyla i norra Jämtlands ödemarker. Hans livslånga fågelintresse bildar grunden till ett …

Fågelns blick Läs mer »

Fågelns blick

Kritiskt tänkande inom Europarätten

Kritiskt tänkande inom Europarätten

Europarätten har fått ett stort genomslag och intar numera en central roll i de nationella rättsordningarna. Detta tack vare medlemsstaternas och de nationella domstolarnas övervägande acceptans av europarätten trots att den griper in, påverkar, förändrar, tar över och i vissa fall till och med underkänner nationell rätt. Acceptansen är dock inte ovillkorlig utan europa rätten …

Kritiskt tänkande inom Europarätten Läs mer »

Kritiskt tänkande inom Europarätten

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning : av honom själv författad på dess lediga stunder. D. 1, 1758-1784

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning : av honom själv författad på dess lediga stunder. D. 1, 1758-1784

Pehr Stenbergs levernebeskrivning är en norrländsk självbiografi från gustaviansk tid. Texten, som aldrig tidigare utgivits, beskriver en ung mans livsresa från föräldrahemmet i en bondby söder om Umeå via studier i Åbo och åter till hembygden med nya erfarenheter. Författaren berättar självutlämnande och detaljerat om sina upplevelser, bland annat i sökandet efter en livskamrat, som …

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning : av honom själv författad på dess lediga stunder. D. 1, 1758-1784 Läs mer »

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning : av honom själv författad på dess lediga stunder. D. 1, 1758-1784

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. D. 5,

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. D. 5,

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är en norrländsk självbiografi från gustaviansk tid. Texten, som aldrig tidigare utgivits, beskriver en ung mans livsresa från föräldrahemmet i en bondby söder om Umeå via studier i Åbo och åter till hembygden med nya erfarenheter. Författaren berättar självutlämnande och detaljerat om sina upplevelser, bland annat i sökandet efter en livskamrat, som …

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. D. 5, Läs mer »

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. D. 5,

Det var idag! 2019

Det var idag! 2019

Tron att det finns en magi i datum – det är formen för den här kalendern. Det hände just idag! Två dagar i veckan möter du något som hänt i mänsklighetens historia vid ett särskilt tillfälle. Det som hände då har relevans för det som händer idag. Mänskliga öden och äventyr, hjältedåd, historiska kliv när …

Det var idag! 2019 Läs mer »

Det var idag! 2019

Presenningsikoner

Presenningsikoner

I förordet till denna bok skriver biskop Martin Lönnebo att Mats Hermansson är en av förnyarna av ikonmålandet i vårt land. Biskopen menar att hans Presenningsikoner är självständiga, väl utförda och präglade av den traditionella bysantinska ikonen. Biskopen tycker att bilderna har ett budskap – och att de ibland är provocerande.Ordet, det talade och skrivna, …

Presenningsikoner Läs mer »

Presenningsikoner

Pessimistiska manifestet

Pessimistiska manifestet

Optimisten säger: Vi lever i den bästa av världar.Pessimisten svarar: Just det!Torsten Thurén försvarar pessimismen som livshållning och karaktärsdrag och gör upp med den rådande lyckofilosofin, som han anser har fått för stort utrymme i samhället. Men han tvingas samtidigt erkänna att ett problem med att vara pessimist är att man inte ens kan glädjas …

Pessimistiska manifestet Läs mer »

Pessimistiska manifestet

Vita afrikaner : ett reportage om arv och identitet

Vita afrikaner : ett reportage om arv och identitet

När det brittiska imperiet föll valde majoriteten av de vita att flytta. De var jordbrukare, gruvarbetare, administratörer och missionärer. De hade lämnat Europa för en ny framtid i Afrika, bildat familj och tagit plats i den koloniala samhällsordningen.Men alla reste inte. Några är fortfarande kvar. Det här är en bok om vad som hände med …

Vita afrikaner : ett reportage om arv och identitet Läs mer »

Vita afrikaner : ett reportage om arv och identitet
Rulla till toppen