Balkong Förlag AB

Bo Tillianders Dalarö

Bo Tillianders Dalarö

Många känner nog till Dalarö som ett gammalt skärgårdssamhälle och badort i Stockholms skärgård. Ön har historiskt varit betydande på många olika sätt och här skildras livet och bebyggelsen på Dalarö som det såg ut då författaren växte upp under 1940 50 talet. Hur ortsborna stod förundrade när kungligheter och kändisar besökte badorten för att …

Bo Tillianders Dalarö Läs mer »

Bo Tillianders Dalarö

John Sjöström : en arkitekts minnen och tankar om hus : bibliografi 1955 – 2019

John Sjöström : en arkitekts minnen och tankar om hus : bibliografi 1955 – 2019

En arkitekts minnen och tankar om hus. Den skånska längan från 1700-talet har många tidlösa kvaliteter. Intrycken från somrar i denna länga sedan åttaårsåldern finns med i John Sjöströms minnen av olika miljöer under ett långt arkitektliv. I undervisning artiklar och föredrag har han återkommit till samma tema: kraven på en god miljö skiftar inte …

John Sjöström : en arkitekts minnen och tankar om hus : bibliografi 1955 – 2019 Läs mer »

John Sjöström : en arkitekts minnen och tankar om hus : bibliografi 1955 – 2019

Sälar i svensk krigstjänst

Sälar i svensk krigstjänst

  Hemliga militära försök pågick under andra världskriget kring Gålö i Stockholms södra skärgård. När sekretessen hävdes avslöjades en spännande nutidshistoria. Sälar tränades under strängt hemlighetsmakeri för att hitta främmande ubåtar i svenska farvatten. Detta låter som hämtat ur en dålig spionroman men är helt sant. På den hemliga försöksstationen Palmen på Gålö tränades förutom …

Sälar i svensk krigstjänst Läs mer »

Sälar i svensk krigstjänst

Eternithus

Eternithus

Eternithus är en fin bok om vad många anser vara fula hus. Boken berättar om en bortvald del av den svenska arkitekturhistorien. Om husen som man börjat uppskatta igen och om hur man bäst tar hand om sin eternit. Författarna bjuder på en resa från 1930-talets storhetstid då en hel nation omfamnade det nydanande materialet …

Eternithus Läs mer »

Eternithus

Slaggsten & slagghus : unika kulturskatter

Slaggsten & slagghus : unika kulturskatter

HUS AV SLAGG många har aldrig sett dem andra står förundrade inför slaggstenarna som skimrar i blått grönt grått och dessutom skiftar färg med ljuset. Spännande strukturer små järnklumpar randmönster från träkol vad kan man inte hitta vid ett närmare skärskådande av byggnadsmaterialet. Vad är det för något frågar många idag. När byggdes husen? Varför …

Slaggsten & slagghus : unika kulturskatter Läs mer »

Slaggsten & slagghus : unika kulturskatter

Tillbaka till utopin : En bok om Ralph Erskines arkitektur i norr

Tillbaka till utopin : En bok om Ralph Erskines arkitektur i norr

Tillbaka till utopin är en kosntbok som handlar om Ralph Erskines byggnader i norra Sverige. De här byggnaderna som uppfördes under 50- och 60-talet var på många sätt nydanande. Med dem ville Erskine skapa en arktisk arkitektur. Ett byggande anpassat till nordliga klimatförhållanden. Boken handlar om dessa byggnader. Om platserna de byggdes på och tankarna som …

Tillbaka till utopin : En bok om Ralph Erskines arkitektur i norr Läs mer »

Tillbaka till utopin : En bok om Ralph Erskines arkitektur i norr

Arkitekt Elsa Sundling : av lust och ohejdad vana

Arkitekt Elsa Sundling : av lust och ohejdad vana

Under tjugotalet tog Elsa Sundling sig igenom såväl målarstudier som arkitekturstudier i Paris och fick sin första anställning hos betongpionjären Auguste Perret. Under trettiotalet ritade hon sjutton biografer i Paris och intog en viss särställning bland sina arkitektkollegor då hon besatt specialiserad kunskap inom akustik betongkonstruktioner och hållfasthetsberäkningar. Under efterkrigstiden engagerades hon av modernisten och …

Arkitekt Elsa Sundling : av lust och ohejdad vana Läs mer »

Arkitekt Elsa Sundling : av lust och ohejdad vana

Sjöfärder i Österled : en resa i historien

Sjöfärder i Österled : en resa i historien

Många somrars färder i farvattnen från svenska kusten över Ålands och Åbolands skärgårdshav och in i Finska viken har uppdagat mängder av intressant historia något som enligt författarens mening bör komma en historiskt och kulturhistoriskt allmänhet till del. Dessa havsområden bildar värdens största arkipelag unik för vår glob.  Materialet till boken har insamlats genom besök på …

Sjöfärder i Österled : en resa i historien Läs mer »

Sjöfärder i Österled : en resa i historien

Homo Sapiens

Homo Sapiens

Homo Sapiens betyder vis människa eller tänkande människa. Vad är det att vara en människa? Några utmärkande drag är artens anpassningsbarhet och förmåga till abstrakt tänkande. Alla människor är olika. Fastän vi alla är olika vill man ofta betrakta oss som vi vore lika eller som om vi enkelt kunde indelas i kategorier. Vad skulle …

Homo Sapiens Läs mer »

Homo Sapiens

Gravidkraft : hälsa genom rörelse och träning

Gravidkraft : hälsa genom rörelse och träning

Till den gravida kvinnan, mamman, den nyfikne, den kunskapstörstande. Till dig som vill förstå mer om hur graviditeten påverkar kroppen. Gravidkraft handlar om kroppens tillgångar. Om att underhålla kroppen med rörelse, styrka, energi och välmående under graviditet. Emma Regberg Lundborg är fysioterapeut och specialiserad inom kvinnors hälsa. I Gravidkraft väver hon samman fakta om kroppsliga …

Gravidkraft : hälsa genom rörelse och träning Läs mer »

Gravidkraft : hälsa genom rörelse och träning

Södermalm : minnenas Söder

Södermalm : minnenas Söder

Christer Löfgren är en passionerad fotograf med känsla för miljöer som av olika anledningar står inför stora förändringar. I början av 1980-talet var han på ständig jakt efter spännande motiv. Då man idag tittar på hans bilder ser man hur snabbt stadsdelen Södermalm i Stockholm har förändrats. I jämförelse med dagens verklighet kan man, då …

Södermalm : minnenas Söder Läs mer »

Södermalm : minnenas Söder

Lilienbergs stad : Göteborg 1900-1930

Lilienbergs stad : Göteborg 1900-1930

De flesta och kanske också de förnämsta svenska exemplen på helgjutna, konstnärligt högtstående stadsplaner från tidigt 1900-tal skapades i Göteborg då Albert Lilienberg var stadens förste stadsingenjör. Några exempel på platser och stadsmiljöer gestaltade av honom är Götaplatsen, Nedre Johanneberg, Änggården, Landala egnahem, Kungsladugård, Majorna, Bagaregården, Gamlestaden, Brämaregården och Örgryte villastad. Allt var präglat av …

Lilienbergs stad : Göteborg 1900-1930 Läs mer »

Lilienbergs stad : Göteborg 1900-1930

Skärgården : vägvisare från Örskär till Landsort

Skärgården : vägvisare från Örskär till Landsort

Detta är den ultimata vägvisaren till öarnas kulturhistoria i Stockholms skärgård. Det är en guide till skärgårdens mer än 30 000 öar utmed Upplands och Sörmlands kust från innerskärgård till yttersta havsbandet. Ett ölandskap med få motsvarigheter i världen beskrivs här från norr till söder. Vårdkasar, labyrinter och medeltida segelleder presenteras i särskilda temarutor, liksom …

Skärgården : vägvisare från Örskär till Landsort Läs mer »

Skärgården : vägvisare från Örskär till Landsort

Rom : arkitektur och stad

Rom : arkitektur och stad

Boken är den första på svenska som utförligt behandlar Roms byggnadskonst i vår tid i sammanhang med antikens stad. Här finns en sammanflätad arkitektur- och stadsbyggnadshistoria från antiken till vår tid. Författarna som båda är arkitekter med lång erfarenhet låter oss förstå hur Roms mångfasetterade karaktär har uppstått och samtidigt vilka uppgifter arkitekter och stadsbyggare …

Rom : arkitektur och stad Läs mer »

Rom : arkitektur och stad

Skateboard

Skateboard

Med miljontals utövare är skateboardåkning en av de populäraste sporterna i världen idag. Varför fortsätter man att skata när man har blåmärken på benen? Hur kan en träplanka med svängningsmekanism och fyra hjul beröra så många människor och ge så mycket glädje? Allt startade i 1950-talets Kalifornien. Vi följer den turbulenta utvecklingen fram tills idag. …

Skateboard Läs mer »

Skateboard

Och fyrarna fick lysa

Och fyrarna fick lysa

Fyrar har väglett sjöfarare i mer än två tusen år. De har funnits för trygghet och utgjort nödvändiga stödpunkter för en säker navigation på havet. Numera har Sveriges fyrar fått en alltmer underordnad roll för handelssjöfarten, istället samlar de stora skaror fyrälskare som förenas runt sitt gemensamma intresse. En del uppskattar arkitekturen och placeringen i …

Och fyrarna fick lysa Läs mer »

Och fyrarna fick lysa

Ohälsosam Arkitektur : en annan sida av funktionalismen

Ohälsosam Arkitektur : en annan sida av funktionalismen

Hur kan vi skapa attraktiva, gröna, levande och hälsosamma städer som främjar ett rikt socialt liv är frågor som blivit allt viktigare. Dagens samhälle är starkt påverkad av 1900-talets omvälvande stadsplaner. Denna bok skildrar hur det gick till då den moderna staden skapades i Sverige. En viktig idékälla var den schweizisk- franske arkitekten Le Corbusier. …

Ohälsosam Arkitektur : en annan sida av funktionalismen Läs mer »

Ohälsosam Arkitektur : en annan sida av funktionalismen

Themsen : från källorna till havet

Themsen : från källorna till havet

Lämnar man den numera blygsamma lilla vattensamling som utgör Themsens källor och beger sig i riktning mot havet, väntar inte bara vidunderligt natursköna scenerier utan också kulturupplevelser där de historiska vingslagen framkallar minnen. En vandring längs Themsen, den 346 kilometer långa floden i Södra England, är en förflyttning genom historien. Överallt ser man spåren efter andra …

Themsen : från källorna till havet Läs mer »

Themsen : från källorna till havet

Slaggsten & slagghus : unika kulturskatter

Slaggsten & slagghus : unika kulturskatter

HUS AV SLAGG många har aldrig sett dem, andra står förundrade inför slaggstenarna som skimrar i blått, grönt, grått och dessutom skiftar färg med ljuset. Spännande strukturer, små järnklumpar, randmönster från träkol vad kan man inte hitta vid ett närmare skärskådande av byggnadsmaterialet. Vad är det för något, frågar många idag. När byggdes husen? Varför …

Slaggsten & slagghus : unika kulturskatter Läs mer »

Slaggsten & slagghus : unika kulturskatter

Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör

Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör

Boken bygger på ett spännande och i stora delar obehandlat bild- och arkivmaterial, däribland det unika Fulleröbiblioteket en rikt illustrerad första översikt om Cronstedts teoretiska och praktiska deltagande i den svenska byggnadstekniska debatten under Frihetstiden. Greve Carl Johan Cronstedt (1709-1777) nämns ofta som den moderna kakelugnens uppfinnare, som överintendent eller i samband med den världsberömda …

Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör Läs mer »

Carl Johan Cronstedt : arkitekt och organisatör

Ingenjörens Konst : Material och konstruktion ger form

Ingenjörens Konst : Material och konstruktion ger form

Sedan antiken har det byggts med enkla och lättåtkomliga material såsom trä, sten och tegel. Efterindustria-lismens genombrott på 1700-talet började vetenskapliga framsteg tillämpas för utveckling av nya material och för metoder att analysera hur byggnader påverkas av laster. Det uppstod behov av personer som kunde tillämpa kunskapen i praktiken. Ingenjör blev ett yrke och utbildning …

Ingenjörens Konst : Material och konstruktion ger form Läs mer »

Ingenjörens Konst : Material och konstruktion ger form

Den [o]hållbara förpackningen

Den [o]hållbara förpackningen

I Den(o)hållbara förpackningen analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram till idag. Boken består av tre delar där läsaren först får lära känna mjölkförpackningarna, som är livsmedelsbranschens kanske vanligaste men samtidigt mest krävande förpackning. Därefter behandlas läkemedelsförpackningarna, en kategori som alltid har kännetecknats av ett högt säkerhetstänkande. Slutligen belyses de spektakulära men inte alltid så hållbara …

Den [o]hållbara förpackningen Läs mer »

Den [o]hållbara förpackningen
Rulla till toppen