Ingenjörens Konst : Material och konstruktion ger form

Ingenjörens Konst : Material och konstruktion ger form

Sedan antiken har det byggts med enkla och lättåtkomliga material såsom trä, sten och tegel. Efterindustria-lismens genombrott på 1700-talet började vetenskapliga framsteg tillämpas för utveckling av nya material och för metoder att analysera hur byggnader påverkas av laster. Det uppstod behov av personer som kunde tillämpa kunskapen i praktiken. Ingenjör blev ett yrke och utbildning utvecklades. 1800-talet var ingenjörernas århundrade. Deras insatser var helt avgörande för epokgörande projekts genomförande och sådana byggnadsverks form. De medverkade till att skapa höga byggnader, broar, dammar och tunnlar, som än idag imponerar. Ingenjörers roll för utveckling av material- och konstruktioner och för nyskapande arkitektur är värd att uppmärksamma. Även idag bidrar innovativa ingenjörer med sin kunskap i processen att skapa stor arkitektur. Speciellt för stora byggnader har de bärande konstruktionerna stor betydelse för såväl form som ekonomi. Med ingående kunskap om olika materials konstruktiva förutsättningar kan möjligheter till ny form bättre tas tillvara och för att skapa nya, kreativa lösningar är också historisk kunskap betydelsefull. Framställningen i boken är inte kronologisk. Ibland är det byggnader och projekt som utgör utgångspunkten, ibland är det personer eller historisk utveckling. Förhoppningen är att boken skall väcka tankar om de ofta osynliggjorda konstruktörernas kunskaper och konstnärskap och bidra till ökat intresse för tillkomsten av historiskt och arkitektoniskt värdefulla byggnader.

Läs mer om Ingenjörens Konst : Material och konstruktion ger form

Ingenjörens Konst : Material och konstruktion ger form

Konst

Hitta Ingenjörens Konst : Material och konstruktion ger form även hos:
Rulla till toppen