Arkitektur förlag AB

Medborgarhuset i Eslöv / Eslöv Civic Hall

Medborgarhuset i Eslöv / Eslöv Civic Hall

Medborgarhuset i Eslöv är en av modernismens märkvärdigaste byggnader i Skandinavien. Det ritades av en 26-årig nyutexaminerad arkitekt – Hans Asplund – och förverkligades i 1950-talets exklusiva elegans. Grundidé och detaljutformning präglas av samtidens internationella trender och av inspirationen från fadern Erik Gunnar Asplunds arkitektur. 2001 förklarades huset som byggnadsminne. Denna bok berättar om hur …

Medborgarhuset i Eslöv / Eslöv Civic Hall Läs mer »

Medborgarhuset i Eslöv / Eslöv Civic Hall

Gunnar Mattsson arkitekt : planer skjul snår nyfunna svårigheter

Gunnar Mattsson arkitekt : planer skjul snår nyfunna svårigheter

Bland de byggnader han ritat finns Etnografiska museet Leksands kulturhus Länsmuseet Västernorrland och Birkamuseet. Med en liten produktion av hög kvalitet ingår Gunnar Mattsson i en viktig tradition i det sena 1900-talets svenska arkitektur. Ledighet och precision tydlighet och mångtydighet är begrepp han själv använder om sin arkitektur. Bilder av snår och skjul inspirerar. Bakom …

Gunnar Mattsson arkitekt : planer skjul snår nyfunna svårigheter Läs mer »

Gunnar Mattsson arkitekt : planer skjul snår nyfunna svårigheter

A MAP: Stockholm Arkitektur Interiörer

A MAP: Stockholm Arkitektur Interiörer

Vi tillbringar mer än fyra femtedelar av våra liv inomhus.Husens interiörer är därför våra verkliga livsrum. Ändå är många av demest genomarbetade ganska okända. Denna karta visar var du kan hittaStockholms 80 vackraste ståtligaste och mest stämningsfulla rum. De flestaav dem är öppna för besök men kontrollera eventuella öppettider. I serienArkitektur Stockholm ingår även en …

A MAP: Stockholm Arkitektur Interiörer Läs mer »

A MAP: Stockholm Arkitektur Interiörer

Tio byggnader som definierade 1980-talet

Tio byggnader som definierade 1980-talet

Tio byggnader som definierade är en serie böcker som närmar sig ett decennium genom dess byggnader och platser. Här är tio berättelser från 1980-talet genom några av dess hus. 1980-talet var extravagans och grandiosa idéer om den klassiska arkitekturen och staden; det var kitsch postmodernism och en fastighetsmarknad dopad av slopade kreditregleringar. Men här finns …

Tio byggnader som definierade 1980-talet Läs mer »

Tio byggnader som definierade 1980-talet

Gunnar Asplund Nybrogatan 7 Stockholm 1931

Gunnar Asplund Nybrogatan 7 Stockholm 1931

Den ombyggnad och inredning som Gunnar Asplund 1931 gjorde på Nybrogatan 7 i Stockholm har blivit känd som Asplundrummet. Inredningen i sammanträdesrummet stolar bord skåp textilier och belysning är bevarad nära sitt originalskick. Det är unikt att en nästan nittioårig komplett inredning är så intakt och rummet och dess inredning har rönt uppmärksamhet också utanför …

Gunnar Asplund Nybrogatan 7 Stockholm 1931 Läs mer »

Gunnar Asplund Nybrogatan 7 Stockholm 1931

Vardagens rörelser : en arkitektur för stadens mellanrum

Vardagens rörelser : en arkitektur för stadens mellanrum

När man betraktar staden från gatorna torgen perrongerna parkerna broarna och motorlederna blir det uppenbart att staden består av rörelser.   Det här är en samling projekt från & Rundquist som alla har rörelsen som utgångspunkt såväl i den lilla gångbron som i det stora stadsbyggnadsprojektet. Ingången i projekten oavsett skala är flödet i staden. …

Vardagens rörelser : en arkitektur för stadens mellanrum Läs mer »

Vardagens rörelser : en arkitektur för stadens mellanrum

Med egna vågor om Carl Bergsten arkitekt 1879-1935

Med egna vågor om Carl Bergsten arkitekt 1879-1935

Carl Bergsten är mest känd som arkitekten bakom Liljevalchs konsthall i Stockholm och Stadsteatern i Göteborg. Nu utkommer den första genomgripande boken om Bergstens liv och verk. Bengt OH Johansson skriver fram ett arkitekt- och livsöde i en svensk brytningstid 1900-talets tre första decennier.  Bergsten är en helt unik röst i en tid präglad av …

Med egna vågor om Carl Bergsten arkitekt 1879-1935 Läs mer »

Med egna vågor om Carl Bergsten arkitekt 1879-1935

BoStad : Bostadsarkitektur och stadsbyggnad

BoStad : Bostadsarkitektur och stadsbyggnad

Arkitekten Mats Egelius har arbetat med bostadsarkitektur i fyra decennier med ett starkt engagemang i bostadsfrågorna och en insikt och respekt för bostadskvaliteter. I boken BoStad bostadsarkitektur och stadsbyggnad beskriver och belyser han bostadens arkitektur och konsten att bygga stad. De 16 kapitlen skildrar en omvälvande period med avvecklat samhällsstöd minskade krav genom avregleringar och …

BoStad : Bostadsarkitektur och stadsbyggnad Läs mer »

BoStad : Bostadsarkitektur och stadsbyggnad

Rita bostäder

Rita bostäder

En bok om bostadsritande och bostadskvalitet från del till helhet från dörrslagning till rumssamband och fasadutformning. Håkan Trygged från KUB arkitekter presenterar elva bostadsprojekt. Ola Nylander från Centrum för boendets arkitektur analyserar kvaliteter i dessa bostäder. Claes Caldenby lyfter till sist fram en svensk bostadsritarkultur som utvecklats i ett pågående samtal över generationer från 1940-talet till …

Rita bostäder Läs mer »

Rita bostäder

Kiruna Forever

Kiruna Forever

Kiruna Forever belyser den pågående flytten genom verk av arkitekter stadsplanerare konstnärer och författare som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden. Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar författarna i boken kring de stora frågor som ett så …

Kiruna Forever Läs mer »

Kiruna Forever

Den urbana fronten : en dokumentation av makten över staden

Den urbana fronten : en dokumentation av makten över staden

I boken Den urbana fronten – En dokumentation av makten över staden granskas omvandlingen av Kvillebäcken, en stadsdel på Hisingen i Göteborg. Berättelsen om hur ett tidigare industriområde, befolkat av små verksamheter, butiker och föreningar, utplånas och omvandlas till ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling. En berättelse om hur en vardaglig plats förvandlas till en urban …

Den urbana fronten : en dokumentation av makten över staden Läs mer »

Den urbana fronten : en dokumentation av makten över staden

Höga hus Stockholm

Höga hus Stockholm

Första delen i serien Arkitekturguide, där du får möta arkitekturen på ett nytt sätt. Med nytagna bilder kommer stadens byggnader att visa sig för dig på ett sätt som de aldrig gjort tidigare. Med en mängd fakta och ny kunskap om husen guidar boken bakom fasaderna på några av stadens mest intressanta hus. I den …

Höga hus Stockholm Läs mer »

Höga hus Stockholm

Whiteboken 1951-2018

Whiteboken 1951-2018

Ett arkitektkontor skriver historia. White har medsina tusentals projekt över två tredjedels sekel sedan 1951 bidragit till attforma det svenska samhället, men har samtidigt formats av samhälletsutveckling. Det medarbetarägda kontorets grundläggande syn på samverkan ochsamhällsrelevans har fått förnyad styrka i en tid när hållbarhet blivit alltviktigare. Det stora arkitektkontoret är ett på många sätt typiskt …

Whiteboken 1951-2018 Läs mer »

Whiteboken 1951-2018

Guide till svensk landskapsarkitektur

Guide till svensk landskapsarkitektur

Här presenteras för första gången Sveriges landskapsarkitektur i helbild! Mer än 200 miljöer beskrivs med nytagna fotografier, ritningar och texter. Boken är en ovärderlig vägvisare för trädgårds- och landskapsturisten, men också en källa till kunskap om landskapsarkitekturens historia. Bland projekten märks allt från ståtliga slottsparker, till mindre bostadsgårdar, via torg, stadsparker och miljön kring ett …

Guide till svensk landskapsarkitektur Läs mer »

Guide till svensk landskapsarkitektur

Svenska fritidshus : i urval av Arkitektur Förlag

Svenska fritidshus : i urval av Arkitektur Förlag

I boken Svenska fritidshus presenteras de mest intressanta fritidshusen som byggts i Sverige de senaste åren. Resan går från sandstränderna i Skåne till högfjällsgränsen i Härjedalen. Till Västkustens klippor och ett stup vid Vättern. Gotland och Stockholms skärgård. Överallt förhåller sig fritidshusen till landskapet. Ibland smälter de in, som den moderna träladan på ängen. Ibland överraskar …

Svenska fritidshus : i urval av Arkitektur Förlag Läs mer »

Svenska fritidshus : i urval av Arkitektur Förlag

Sveriges naturum / Swedish visitor centres in nature

Sveriges naturum / Swedish visitor centres in nature

Sedan 1970-talet har Naturvårdsverket satsat på att bygga naturum i anslutning till några av det svenska landskapets pärlor. Som Abisko, Hemavan, Fulufjället , Höga Kusten, Tåkern, Hornborgarsjön, Kosterhavet, Stenshuvud och Store Mosse. I boken Sveriges naturum presenteras de bästa av 30 naturum ingående med nytagna bilder av Åke E:son Lindman. Med åren har de blivit …

Sveriges naturum / Swedish visitor centres in nature Läs mer »

Sveriges naturum / Swedish visitor centres in nature

Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur

Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur

Över 50 aktuella projekt presenteras med foton, skisser och beskrivande texter. Byggda anläggningar, projekt i skisstadier, aktuell forskning, reflektioner från skribenter ryms inom ca 300 sidor vilket kommer utgöra ett ovärderligt kunskapsunderlag för aktiva inom branschen och ett avtryck för vår tid. Under de senaste tio åren har Landskapsarkitekturen som profession och roll i samhällsbyggandet …

Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur Läs mer »

Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur

Bebodda platser : studier av vår urbana samtidshistoria

Bebodda platser : studier av vår urbana samtidshistoria

Håkan Forsell har i boken Bebodda platser samlat ett urval av sina essäer, artiklar, blogginlägg och fältstudier om den urbana värld som växt fram under efterkrigstiden, och särskilt efter 1989. Texterna rör sig från stadsomvandlingar i Baltimore till förfallna flyktingbostäder i Aten, från hip-hop-scenen i Neubrandenburg till skolsegregationen i Berlin, från allmännyttan till finansurbanismen, från …

Bebodda platser : studier av vår urbana samtidshistoria Läs mer »

Bebodda platser : studier av vår urbana samtidshistoria

Byggemenskaper : handbok om att bygga tillsammans

Byggemenskaper : handbok om att bygga tillsammans

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer i staden? Ett av svaren kan vara byggemenskaper – som kan ge billigare, effektivare och miljösmartare boendealternativ.Byggemenskaper är ett sätt att bygga som börjar i medborgarnas egen vilja att driva bostadsprojekt. I en byggemenskap går …

Byggemenskaper : handbok om att bygga tillsammans Läs mer »

Byggemenskaper : handbok om att bygga tillsammans

Tio byggnader som definierade 1960-talet

Tio byggnader som definierade 1960-talet

Varje decennium lämnar efter sig byggda spår som kan fortsätta berätta. Det här är tio berättelser skrivna av författare, skribenter och arkitekturhistoriker från ett decennium genom några av dess hus. Här finns vardagsarkitekturens småhus, balkonger och fabriker, liksom helgernas mötesplatser på teatrar, hotell och i kyrkor. Ingen kommer undan arkitekturen. Arkitekturen känns i kroppen. Att kika …

Tio byggnader som definierade 1960-talet Läs mer »

Tio byggnader som definierade 1960-talet

Svenska villor S M L XL

Svenska villor S M L XL

När man går runt i ett villaområde blir alla generationers val så synliga. Det gör att det alltid är fascinerande att vandra där. Man kan förundras över en generations dragning till murrig ranchdoftande timmerarkitektur och en annans längtan efter Dallasestetik. Det är en del av staden där individer kliver fram. Det är som ett familjefotografi …

Svenska villor S M L XL Läs mer »

Svenska villor S M L XL
Rulla till toppen