Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur

Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur
Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur
Beskrivning av Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur

Över 50 aktuella projekt presenteras med foton, skisser och beskrivande texter. Byggda anläggningar, projekt i skisstadier, aktuell forskning, reflektioner från skribenter ryms inom ca 300 sidor vilket kommer utgöra ett ovärderligt kunskapsunderlag för aktiva inom branschen och ett avtryck för vår tid. Under de senaste tio åren har Landskapsarkitekturen som profession och roll i samhällsbyggandet stärkts kraftigt. Utbildningen har nästan fördubblats och det satsas stora offentliga och privata medel i torg, parker, bostadsgårdar alla de utomhusmiljöer vi vistas i dagligen. Aldrig har landskapsarkitekturen i Sverige presenterats så här brett med så mycket utrymme. Läsare är du som har ett intresse av hur städer utvecklas, hur landskapsarkitekterna tänker när de planerar och genomför projekt. Du som vill inspireras och sporras av hur vi kan bygga bättre städer.

Läs mer om Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur...


Sök bästa pris på Landskap Nu! : samtida svensk landskapsarkitektur hos: