Samtal med barn och ungdomar : erfarenheter från arbetet på BRIS

Samtal med barn och ungdomar : erfarenheter från arbetet på BRIS

En bok om samtalsmetodik för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Erfarenheter från arbetet på BRIS är utgångspunkt för boken men innehållet kan generaliseras till samtal inom nästan vilket sammanhang som helst. Som läsare får man konkreta verktyg, ett förhållningssätt, för samtal med barn och ungdomar. Boken ger också reflektioner och en fördjupad insikt om vad samtal med barn är och gör med oss själva. En röd tråd i boken är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om författaren Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom BRIS stödverksamhet arbetar han nu med föreläsningar och utbildningar åt BRIS samt som skolkurator. Sagt om boken ”Den är välstrukturerad och lättläst. För oerfarna socialsekreterare m.fl. som känner sig osäkra inför samtal med barn och ungdomar bör denna bok vara en guldgruva. Men även mer erfarna vuxna kan genom den få stöd att vidareutveckla sitt bemötande vid samtal med barn och ungdomar. Förutom för enskild läsning kan den användas som underlag i diskussions- och handledningsgrupper.” Marguerite Bjellvi, BTJ häftepos 07118021 ”Som en röd tråd löper ett respektfullt, nyfiket och lyhört lyssnande, vilket möjliggör för barnens berättelser att komma fram. Det är en hoppfull bok trots att den visar den hårda verklighet som många unga lever i idag i Sverige. Den visar att vi vuxna kan göra skillnad och hur vi kan göra det. […] Detta är en mycket klok och läsvärd bok om lyssnandets och samtalets svåra och viktiga konst.” Maria Herngren, tidningen Modern Barndom 4/11

Läs mer om Samtal med barn och ungdomar : erfarenheter från arbetet på BRIS

Samtal med barn och ungdomar : erfarenheter från arbetet på BRIS

Psykologi & Pedagogik

Hitta Samtal med barn och ungdomar : erfarenheter från arbetet på BRIS även hos:
Rulla till toppen