Rörelse och experimenterande i små barns lärande : Deleuze och Guattari i förskolan

Rörelse och experimenterande i små barns lärande : Deleuze och Guattari i förskolan

I dagens förskola tämjs små barn; prognosticeras, övervakas, kontrolleras och utvärderas enligt förutbestämda måttstockar. Den här boken vänder sig mot intensiv styrning av det lärande barnet och menar att praktiken och forskningen måste finna sätt att återerövra rörelse och experimenterande i subjektivitet och lärande. Färgstarka exempel från svenska förskolor – som inbegriper barn, förskollärare, förskollärarstuderande, lektorer och forskare – vävs samman med de franska filosoferna Gilles Deleuzes och Félix Guattaris teorier och tillför förskolefältet nya teorier och praktiker. Denna bok undersöker tre nyckelområden, att sätta fokus på process snarare än position, eftersom all slags positionering, som lärandemål eller utvecklingsstadier, hindrar rörelse; arbeta med metoder som erkänner vetenskapens uppfinningsrikedom och produktivitet, och som visar hur de händelser som barnen deltar i kan förbli öppna och stadda i rörelse; sluta betrakta dikotomin mellan individen och samhället som en orsak-och-verkan-relation, eftersom detta får subjektivitet och lärande att stelna och blockerar experimenterande. Genom att utmana dominerande tänkesätt ger Rörelse och experimenterande i små barns lärande nya möjligheter till förändring och uppfordrar till en omvärdering av utbildningssystemets nuvarande betoning av förutbestämda resultat och fasta positioner. Den här boken ger forskare och studerande goda teoretiska ramar för att omformulera signifikanta aspekter på rörelse och experimenterande i tidig barndom. Bokens många konkreta exempel gör den till en fängslande och provokativ läsning för alla som intresserar sig för förskolans verksamhet.

Läs mer om Rörelse och experimenterande i små barns lärande : Deleuze och Guattari i förskolan

Rörelse och experimenterande i små barns lärande : Deleuze och Guattari i förskolan

Psykologi & Pedagogik

Hitta Rörelse och experimenterande i små barns lärande : Deleuze och Guattari i förskolan även hos:
Rulla till toppen