Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6

Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6

Kartlägg elevernas teknikkunskaper utifrån kunskapskraven i Lgr11! I Tummen upp! får eleverna möta uppgifter där de får visa sina kunskaper och bedömas i förhållande till de olika kunskapskraven. Läs mer Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! teknik, kartläggning åk 6 övar eleverna i dessa förmågor. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till boken finns bedömningsstöd och facit att ladda ner som pdf-filer. Tummen upp! kan med fördel användas som en förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i teknik eller som underlag för utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Om författarna Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades redan 2004 med Kunskapspriset för ’en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning’ och fick 2014 motta Lärkanpriset sin unika ’förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet …’ bland elever och lärare. Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om NO 1–3, Boken om Biologi, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik, Försök med NO 1–3 och Tummen upp! NO, kartläggning åk 6, Tummen Upp! NO kartläggning åk 3, Tummen Upp! Teknik kartläggning åk 3 samt Boken om Teknik.

Läs mer om Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6

Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6

Fakta

Hitta Tummen upp! Teknik kartläggning åk 6 även hos:
Rulla till toppen