Praktisk Harmonilära och Ackordspel

Praktisk Harmonilära och Ackordspel

Boken har utformats med tanke på: nybörjaren eller den som kommit en bit på väg och på egen hand vill lära sig att ta ut ackorden till en visa eller schlager och t ex spela/sjunga till eget komp studiecirklar, kommunala musikskolor etc där boken även kan användas för ackordspel i piano- eller gitarrundervisningen den som vill lära sig grunderna i satslära/harmonilära med moment som ackordlära, funktionslära, stämföring, två?, tre? och fyrstämmig sats etc musikstuderande vid folkhögskolor och musikhögskolor, där boken kan användas som grundläggande material i ämnet satslära med arrangering. Materialet är baserat på vanliga ackord och ackordföijder i visor, folkvisor och schlagers. Denna harmoniska stil har sitt ursprung i 1600 ?1700-talets Europeiska konstmusik, som även ligger till grund för andra genrer t ex jazz och underhållningsmusik. De principer som behandlas i boken har därför stor allmängiltighet. Materialet är uppdelat i två delar: en FAKTADEL och en ÖVNINGSDEL. Grundiden är att visa hur ackorden används i musiken och ta fram de principer som gäller. Detta sker i FAKTADELEN. Principerna praktiseras sedan på ÖVNINGSMELODIER i ÖVNINGSDELEN. En annan idé har varit att arbeta med ?riktig? musik, i stället för konstruerade exempel och övningar. I visor, folkvisor och schlagers används ackorden i ganska bestämda kombinationer, som kan omfatta ackordföljder på två eller flera ackord. Dessa vanligt förekommande ACKORDFORMLER får du lära dig att använda, samtidigt som ackorduppbyggnad, ackordläggning, stämföring etc behandlas. Genom att boken börjar med två ackord, som sedan successivt byggts ut till att omfatta alla ackordfunktioner, kan du bygga upp dina praktiska kunskaper på ackordinstrumentet parallellt med de teoretiska kunskaperna.

Läs mer om Praktisk Harmonilära och Ackordspel

Praktisk Harmonilära och Ackordspel

Konst & Musik

Hitta Praktisk Harmonilära och Ackordspel även hos:
Rulla till toppen