Operativ styrning – – en specialupplaga

Operativ styrning – – en specialupplaga

Operativ styrning är en bok sammansatt av kapitel från tre böcker, nämligen Material- och produktionsstyrning, Produktionsekonomi och Produktions­styrning i sjukvården. Boken ger, på detta sätt, en tydlig och fokuserad bild av produktionsstyrning i såväl tillverknings­industri som tjänste­producerande verksamheter. Utöver detta ­beskriver den produktions­relaterade förbättringsåtgärder. Det finns fördelar och nackdelar med specialupplagor. Fördelarna är främst specialisering och minskad redundans. Nackdelarna ligger i att ­något av helheten går förlorat, det finns trots allt en tanke med allt som ingår i de underliggande böckerna. Läsare som vill veta mer om respektive område och därmed få en ökad känsla för helheten kan med fördel läsa mer i de tre böcker som utgör grunden för denna bok: Material- och produktionsstyrning av Mattsson & Jonsson: ”Med ­material- och produktionsstyrning menas planering, utveckling, samordning, ­organisation, styrning och kontroll av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem … I den här boken behandlas material- och produktionsstyrning som ett sätt att åstadkomma effek­tiva och konkurrenskraftiga företag.” Produktionsekonomi av Olhager: ”… produktionsekonomi behandlar hushållning med ett industriföretags resurser. Den här boken ger en grundlig genomgång av både principer och metoder med både teoretiska och ­praktiska perspektiv.” Produktionsstyrning i sjukvården av Rosenbäck: ”… (boken) visar hur en nivåvis produktionsstyrning genom strukturerad planering kan skapa en stabilare och mer förutsägbar verksamhet. Boken använder teorier inom produktionslogistiken och visar hur dessa kan användas i sjukvården.”

Läs mer om Operativ styrning – – en specialupplaga

Operativ styrning – – en specialupplaga

Ekonomi & Juridik

Hitta Operativ styrning – – en specialupplaga även hos:
Rulla till toppen