Om jag bara hade vetat hade jag inte insjuknat : det omöjliga är möjligt

Om jag bara hade vetat hade jag inte insjuknat : det omöjliga är möjligt

Vill du bli långsamt mördad i hemmet lugna vrå? Läs om Ingegerds livsresa; hon drabbades av hjärntumör efter åratal av svår psykisk och fysisk misshandel av sin socialt framstående make. Nu har hon hittat kraften att läka sig själv, och detta delar hon med sig av i boken. Undanryckta känslor avspeglas i hjärnan – hjärnan tar mest stryk vid misshandel. Ingegerd Bergström drabbades av en hjärntumör efter åratal av svår psykisk och fysisk misshandel av sin socialt framstående make. Som många kvinnor i hennes situation valde hon att stanna kvar i ett alltmer svåruthärdligt äktenskap i avvaktan på att dottern skulle växa upp och lämna hemmet och hon själv därmed inte längre riskerade att mista vårdnaden om sitt barn. Räddningen för henne blir spiritismen; genom de budskap, den styrka samt all den hjälp hon för att bryta upp, av sina framlidna nära och kära. Ingegerd betonar starkt sambandet mellan kropp och själ i skildringen av sin sjukdom. Inte minst måste den medicinska vetenskapen börja betrakta patienten ur ett helhetsperspektiv, menar hon. Att enbart se till kroppen är en syn som hör 1800-talet till. Dagens moderna forskning med helhetssynen på människan som utgångspunkt får en utförlig översikt i boken. En personlig, gripande och stundom upprörande skildring mynnar ut i en slutsats som riktar sig till alla misshandlade kvinnor: ’Det skulle till en svår sjukdom för att jag skulle förstå att jag gjort våld på min egen själ. Det kan man inte göra ostraffat. Du måste göra något för att rädda dig själv.” Lars H Eriksson, fil.kand. Du kan bli långsamt mördas i hemmets lugna vrå. Ingegerd kom till min mottagning med diagnosen meningiom. Mitt råd till henne var att hon behövde komma i psykisk balans genom att reda ut sitt äktenskapliga förhållande. Det bästa för en patients tillfrisknande är att öppna sig för att få hjälp att hitta sig själv. Informationen i den här boken är den bästa tillgängliga för närvarande. Aime Lobja, leg. läkare och homeopat

Läs mer om Om jag bara hade vetat hade jag inte insjuknat : det omöjliga är möjligt

Om jag bara hade vetat hade jag inte insjuknat : det omöjliga är möjligt

Biografier & Memoarer

Hitta Om jag bara hade vetat hade jag inte insjuknat : det omöjliga är möjligt även hos:
Rulla till toppen