Ödehus : från ruckel till pärla

Ödehus : från ruckel till pärla

Intresserad av byggnadsvård? Eller fascinerad av ödehus? Du är inte ensam, många tänker likadant. Lagom till sommaren 2018 har skribenten Robert Danielsson skrivit boken om människor som räddar ödehus. I en rad projekt från Skåne till Norrbotten har han följt deras resa från ruckel till pärla. Nu kan också du ta del av deras erfarenheter.Boken har utvecklats från Facebookgruppen ”Jag räddade ett ödehus”, kunskaps- och inspirationskällan med över 10 000 entusiastiska medlemmar som engagerat sig i detta förr försummade kulturarv. Robert Danielsson har i boken samlat värdefull kunskap från både gruppen och spätt på med egna erfarenheter.Åtta olika ödehusräddare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och ger tillsammans med Robert råd till inspiration till andra i samma situation. Deras spännande berättelser varvas med fördjupande artiklar om praktiska lösningar på svåra vård- och restaureringsfrågor som uppstår efter lång tid av förfall. Hussvamp och timmerlagning, murverksproblematik i grunder och skorstenar, hur man renoverar fönster är något många brottas med.Bokens syfte är också att fler ska bli uppmärksammade på de övergivna husen som kulturhistoriska dokument men även som möjligheter för att vitalisera landsbygden. Därför placerar Robert Danielsson också in boken i ett samhällsvetenskapligt och ekonomiskt sammanhang. Hur kan räddade ödehus bidra till att vitalisera och utveckla landsbygden? Från samhällsekonomiskt perspektiv belyses också frågor om ökad självförsörjning genom lokal produktion av livsmedel och el samt utfasning av fossila bränslen och behovet av social omsorg i hela landet.Någon liknande bok från ett brett anslag med fallstudier och praktisk byggnadsvård till möjligheter för utveckling av glesbygden har inte publicerats. Inte sällan har de öde husen runtom i landet skildrats med ett romantiskt skimmer som symboler för förgängligheten. I ”Jag räddade ett ödehus” ses de istället som en resurs för framtiden. Därför har Svenska Byggnadsvårdsföreningen redan på idéstadiet gett bokprojektet sina bästa rekommendationer och Kungl. Patriotiska Sällskapet gett tryckbidrag. Har du redan kavlat upp ärmarna och tagit dig an ett ödehus eller drömmer om att göra det? Nöjer du dig med att läsa hur andra har gjort det? Oavsett vilket är boken något för dig.

Läs mer om Ödehus : från ruckel till pärla

Ödehus : från ruckel till pärla

Hem & Trädgård

Hitta Ödehus : från ruckel till pärla även hos:
Rulla till toppen