Idrottspsykologi

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi handlar om människan och hennes känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet. Och i begreppet idrott ryms här allt från lågintensiv fysisk rekreation över regelbunden motionsidrott till högintensiv tävlingsidrott. Här förenas teori och praktik på ett sätt som tidigare saknats i böcker inom området. Boken startar med en kortare genomgång av teorier och historik inom den idrottspsykologiska forskningen. Därefter följer grundläggande idrottspsykologiska fakta om kommunikation, gruppdynamik, ledarrollens psykologi samt personlighetspsykologi med koppling till beteende. Socialisering och idrott och kön och idrott, liksom koppling idrott och våld, behandlas i ett socialpsykologiskt perspektiv. Den tredje och mest omfångsrika delen av boken ägnas åt idrottspsykologiska tillämpningsområden. Här diskuteras exempelvis vilka mekanismer som medverkar till att den ena individen väljer att var helt fysiskt inaktiv medan den andra drabbas av negativ överträning och idrottsrelaterad utbrändhet. Författarna ger många konkreta råd, exempelvis om hur man bygger upp motivation för motion, hur man förändrar beteende genom nya vanor, hur man ökar sin förmåga att hantera stress, bygger upp självförtroendet och hur man kan bibehålla koncentrationen när den som bäst behövs. Boken har medvetet en bred ansats. Den är avsedd för högskolans idrottsvetenskapliga kurser, till studerande vid lärarutbildningen med inriktning idrott och hälsa samt till specialförbundens högre tränarutbildningar. Likaså är den skriven i syfte att läsas med stor behållning av enskilda idrottare, tränare, motionskonsulenter, hälsorådgivare och motionärer. Peter Hassmén är professor i idrott vid Örebro universitet och var tidigare professor i idrottspsykologi vid Stockholms universitet. Han undervisar även på Idrottshögskolan. Johan Plate är doktorand i idrottspedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm och ursprungligen idrottslärare. Han är professionell mental rådgivare åt klubblag, landslag och individuella idrottare och har skrivit flera böcker om prestationspsykologi. Nathalie Hassmén är docent i psykologi vid Stockholms universitet och universitetslektor i idrott vid Örebro universitet. Hennes doktorsavhandling behandlade området genus och idrott.

Läs mer om Idrottspsykologi

Idrottspsykologi

Psykologi & Pedagogik

Hitta Idrottspsykologi även hos:
Rulla till toppen