En blomstrande marknad : handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

En blomstrande marknad : handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

I denna bok ges en genomgång av handelsträdgårdar i Sverige under ett halvt sekel då stora förändringar ägt rum. Särskilt inriktas skildringen på fyra större trädgårdar i Stockholmsområdet. Kunnigt både praktiskt och teoretiskt analyserar författaren utvecklingen. Här skildras hur odlandet förändrats vilka grönsaker rotfrukter blommor och andra växter som odlats. Likaså följs distributionen av varorna från trädgården till uppköpare och konsumenter.Även själva det konkreta arbetets omvandling fångas upp. Vilka kunskaper krävdes hur gödslades landen och vilka bekämpningsmedel krävdes? Här finns frilandsodling drivbänkar växthus m.m. Handelsträdgårdarnas verksamhet sätts likaså in i ett större samhällsperspektiv. Hur handel och politik har påverkat förutsättningarna liksom import från stora specialföretag med närmast industriell produktion diskuteras.INGER OLAUSSON är forskare och hortonom men har även egna omfattande erfarenheter av arbete i handelsträdgårdar. Detta är hennes avhandling.

Läs mer om En blomstrande marknad : handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

En blomstrande marknad : handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

Hem & Trädgård

Hitta En blomstrande marknad : handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län även hos:
Rulla till toppen