Musikliv : vad människor gör med musik – och musik med människor

Musikliv : vad människor gör med musik – och musik med människor

Vad är musik? När, var, hur och varför lyssnar vi på musik? Hur talar och skriver vi om musik? Finns det bra och dålig musik? Hur påverkar ny teknik vårt förhållande till musiken? Vad kostar musiken?Det är väl dokumenterat att musiken är ett av de största och viktigaste intressena i människors liv. Med stöd av forskningsrapporter, tidningstexter och skönlitterära skildringar ger Lars Lilliestam en bred kulturanalytisk exposé över musikens roll i våra liv.Här diskuteras begreppen ’musikande’ och ’att musika’ (från engelskans ’musicking’ och ’to musick’). Dessa begrepp inbegriper all verksamhet som har med musik att göra, alltså förutom det att musicera och att lyssna på musik, även att tala, skriva och läsa om musik, samla på musik, dansa osv. Exempel ges från alla typer av musik. I denna nya upplaga har statistiska uppgifter uppdaterats och författaren hänvisar till nytillkommen forskning på flera områden och ger ytterligare exemplifieringar av olika resonemang.Trots ämnets relativa tyngd skriver Lilliestam populärt och på ett lättläst språk och ger talrika exempel från de flesta musikområden. Boken är lämpad för studier i musikvetenskap, på musikhögskola, i kultur- och mediestudier, i lrarutbildningar, i studiecirklar och i läsfåtöljen. – Den nya upplagan är reviderad och uppdaterad.Författaren Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har publicerat ett flertal böcker och är en ofta anlitad föreläsare och debattör om olika aspekter på ämnet musik.

Läs mer om Musikliv : vad människor gör med musik – och musik med människor

Musikliv : vad människor gör med musik – och musik med människor

Konst & Musik

Hitta Musikliv : vad människor gör med musik – och musik med människor även hos:
Rulla till toppen