Musikämnets möjligheter : kreativ musikundervisning i praktiken

Musikämnets möjligheter : kreativ musikundervisning i praktiken

Boken handlar om hur lärare tillsammans med elever kan utveckla elevaktiv musikundervisning i klassrummet och på skolscenen. Den syftar också till att inspirera, erbjuda kunskap och uppmuntra till nya idéer i musikundervisningen. Författaren beskriver hur elever kan tränas i framträdanden inför kamrater i skolan men också hur de kan utveckla förmågan att möta publik i större sammanhang. I boken finns en stor mängd kreativa exempel som inspirerar till skapande och fortsatt utveckling av musikämnet. Områden som behandlas är bl.a.: musikämnet och genus musik och film ensemblespel och olika genrer skriva egna låtar framträda på scen. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i musik och alla som är intresserade av den musikundervisning som pågår i landets alla skolor. Till boken hör en kompletterande webbplats: www.studentlitteratur.se/musikamnetsmojligheter Här hittar du den inspelade musiken och noterna till författarens låtar som diskuteras i texten. Information om hur du kommer till webbplatsen hittar du på omslagets insida.

Läs mer om Musikämnets möjligheter : kreativ musikundervisning i praktiken

Musikämnets möjligheter : kreativ musikundervisning i praktiken

Konst & Musik

Hitta Musikämnets möjligheter : kreativ musikundervisning i praktiken även hos:
Rulla till toppen