Mekatronik

Mekatronik

El och Energi 360 är ett undervisningskoncept för El- och energiprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen. El och Energi 360 omfattar faktaböcker och digitala läromedel för de programgemensamma kurserna. Energiteknik, elektromekanik, datorteknik, praktiskt elarbete, säkerhets- och miljöfrågor med flera ämnen beskrivs både teoretiskt och praktiskt. Du kan köpa faktamaterialet och få övningsmaterialet på köpet. Läs mer El- och energiprogrammets digitala paket utgörs av faktamaterial i form av onlineböcker som täcker den programgemensamma delen samt El och energi 360 Pluswebb. Det digitala paketet innebär att du betalar 750 kr för faktaböckerna, och får övningsmaterialet köpet (ordinarie pris för faktaböckerna är 900 kr). El och Energi 360 Pluswebb El och Energi 360 Pluswebb utgör ryggraden i konceptet, och är en övningswebb för årskurs 1 på El- och energiprogrammet. Den omfattar 5 delkurser som svarar upp mot Skolverkets kursplaner för: – Elektromekanik – Energiteknik 1 – Datorteknik 1 – Mekatronik 1 – Den femte delkursen ger eleven en introduktion till El- och energiprogrammet. Här finns: – interaktiva självrättande övningsuppgifter med pedagogisk återkoppling – tydliga instruktioner, beskrivningar och underlag för praktiskt arbete – inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete. Så jobbar du i El och Energi 360 Pluswebb Du delar ut arbetsordrar till eleverna digitalt. Eleverna får först en introduktion som anger målen för och ger en beskrivning av arbetsordern. I introduktionen finns även en hänvisning till relevanta faktaböcker. I nästa steg övar eleverna på teorin med hjälp av de självrättande frågorna. Resultaten sparas direkt i El och energi 360 Pluswebb. Eleverna får därefter underlag för att kunna genomföra praktiskt arbete. Som avslutning dokumenterar och reflekterar eleverna över det genomförda arbetet i en inlämningsuppgift. Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial. Läs mer om vad en pluswebb är. Liber samarbetar med Terco och i vissa av arbetsordrarna utförs laborativa/praktiska arbetsmoment med Tercos labbutrustning. Läs mer omTercos hårdvara. El och Energi 360 faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker) Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan du dessutom få dem upplästa. Läs om våra onlineböcker. Varför fem böcker till fyra kurser på årskurs 1? Liber satsar på en läromedelsserie som ger en helhetssyn på utbildningen och de fyra första programgemensamma kurserna. Därför har vi skapat en introduktion som knyter ihop de kurserna och belyser de frågeställningar som är allra viktigast i starten av utbildningen.

Läs mer om Mekatronik

Mekatronik

Teknik

Hitta Mekatronik även hos:




Rulla till toppen