Medarbetarundersökningar : som verktyg för företagsstyrning och förändring

Medarbetarundersökningar : som verktyg för företagsstyrning och förändring
Medarbetarundersökningar : som verktyg för företagsstyrning och förändring
Beskrivning av Medarbetarundersökningar : som verktyg för företagsstyrning och förändring

’Medarbetarundersökningar – som verktyg för företagsstyrning och förändring’ kom på plats nummer två och fick hederspris i tävlingen Årets bokstöd 2007 som arrangeras av HR föreningen i samarbete med tidningen Personal & Ledarskap. Syftet med tävlingen är att välja ut böcker som kan inspirera och utgöra det bästa stödet i personalarbete. Juryns motivering: ’Äntligen! En bok om verktyget som alla jobbar med, men få lyckas få utväxling av. Ofta hamnar ju undersökningarnas resultat i bokhyllan eller papperskorgen. Boken bjuder på gedigen metodik. Den krossar också några gamla vanliga myter, som till exempel att det är relevant att mäta trivsel.’ Medarbetarundersökningar används idag regelbundet i många företag. Benämningen är egentligen missvisande eftersom de som regel syftar till något mer än att genomföra en undersökning. Trots att syftet ofta är diffust lägger företagen årligen ut stora kostnader, resurser och tid på dessa undersökningar. Det saknas inte sällan kunskap om hur de ska genomföras på ett genomtänkt sätt, vilket gör att många misstag begås. En hög andel av undersökningarna ger därför inte förväntade effekter. Medarbetarundersökningar syftar till att sprida kunskap om hur medarbetarundersökningar kan genomföras på ett professionellt sätt då syftet är att anväda dessa som ett verktyg för företagsstyrning, utveckling och förändring. En grundläggande framgångsfaktor är att anpassa upplägg och genomförande till varje företags speciella strategiska inriktning och verklighet. Boken innehåller bl a en beskrivning av två framgångsexempel hämtade från Scania och Arla Foods. Medarbetarundersökningar vänder sig i första hand till personalspecialister och chefer i företag som arbetar med, eller planerar att arbeta med, medarbetarundersökningar samt studerande i personal- och arbetslivsfrågor, psykologi och företagsekonomi.Re

Läs mer om Medarbetarundersökningar : som verktyg för företagsstyrning och förändring...


Sök bästa pris på Medarbetarundersökningar : som verktyg för företagsstyrning och förändring hos: