Idrottsdidaktiska utmaningar

Idrottsdidaktiska utmaningar
Idrottsdidaktiska utmaningar
Beskrivning av Idrottsdidaktiska utmaningar

Idrottsdidaktiska utmaningar i sin andra upplaga är uppdaterad enligt läroplansreformen 2011 och de nya kursplanerna i Idrott och hälsa. Boken handlar om undervisning i idrott och hälsa ur ett didaktiskt perspektiv. De grundläggande frågorna är Vad?, Hur? och Varför? En lärare med idrottsdidaktisk kompetens har både teoretiska ämneskunskaper om människan i rörelse och praktiska, pedagogiska kunskaper i idrott. Läs mer En professionell lärare i idrott och hälsa ställs regelbundet inför följande utmanande frågor: – Vilken sorts undervisning skapar positiva upplevelser av rörelse för alla elever? – Vilka kunskaper behöver jag för att utveckla barns allsidiga rörelsekompetens och fysiska förmåga? – Vilket lärande ska jag skapa goda förutsättningar för, och vilket lärande hos eleverna ska jag vara uppmärksam på? Bokens arton kapitel kan läsas fristående, de belyser tillsammans viktiga didaktiska aspekter av ämnet idrott och hälsa: – att sätta in ämnet idrott och hälsa i ett samhälleligt sammanhang, – att introducera idrottsdidaktik som begrepp och problemområde, – att belysa skolans rörelseuppdrag och dess villkor, – idrottslärans kunskapsområden: gymnastik, rörelse och dans, bollspel samt friluftsliv med simning, – några för ämnet särskilt viktiga områden: hälsa, träningslära och motoriskt lärande, bedömning och betygsättning, likvärdig undervisning, relationen mellan lärarutbildning och yrkesutövning samt ämnets kunskapsteoretiska fundament. Om författarna De 12 författarna är samtliga verksamma som forskare och/eller undervisande lärare på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och har lång erfarenhet av undervisning och forskning inom idrott och hälsa. Se Håkan Larsson, professor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap på GIH, från Idrottslärarstämman 2013 på UR Idrottsämnet då, nu och i framtiden

Läs mer om Idrottsdidaktiska utmaningar...


Sök bästa pris på Idrottsdidaktiska utmaningar hos: