Med läroplanen på fickan : Lpfö 18

Med läroplanen på fickan : Lpfö 18

Med läroplanen på fickan beskriver en arbetsmodell som går ut på att integrera läroplanen, Lpfö 18, i arbetet i förskolan. Boken ger exempel på hur man kan tolka läroplanens skrivningar om förskolans uppdrag, innehåll, miljö och material samt värdegrund, barn- och kunskapssyn. Du får stöd i ditt arbete kring hur du kan tolka, analysera och omsätta läroplanen i utbildningen. Boken ger verktyg för att förstå och implementera läroplanens uppdrag i sin yrkesroll. I handboken kommer du att möta några begrepp och företeelser som kan vara värdefulla att diskutera och tolka för att de ska bli en del av praktiken. Här kommer ni också att möta cirkelmodellen som är ett sätt att analysera verksamheten i relation till läroplanens intentioner. Med läroplanen på fickan vänder sig främst till yrkesverksamma förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare. Boken kan också användas i barnskötare- och förskollärarutbildning. Författare är Eva Wiklund Dahl, förskollärare med många års erfarenhet av arbete i förskola på olika nivåer. Tidigare flitigt anlitad föreläsare, numera pensionär.

Läs mer om Med läroplanen på fickan : Lpfö 18

Med läroplanen på fickan : Lpfö 18

Psykologi & Pedagogik

Hitta Med läroplanen på fickan : Lpfö 18 även hos:
Rulla till toppen