Matematikens mönster

Matematikens mönster

Matematikens mönster visar hur man som elev och lärare kan utforska geometri och tal genom att söka och skapa matematiska mönster. Sökandet och skapandet av matematiska mönster öppnar möjligheter att experimentera med matematiska idéer och även formulera egna. Samtidigt får matematiken en estetisk dimension. Läs mer Boken visar hur man kan arbeta över traditionella ämnesgränser. I boken vävs bild, historia och naturvetenskap samman till en rikt illustrerad och vacker presentation av matematiska idéer. Samtidigt görs genomgående kopplingar till matematikens kursplan i Lgr 11. De olika kapitlen behandlar bland annat följande: – Matematiskt tänkande under de första skolåren samt forskning om kompetens och förmågor i matematik. – Matematikens historia. Här berörs såväl universum som talsystemet. – Arbete med tal bland annat multiplikation, talmönster, tallinjer, talföljder, primtal och faktorer. – Geometri, bland annat polygoner, cirkeln, polyedrar, spiraler och gyllene snittet. Dessutom innehåller boken 15 verkstäder med många konkreta uppgifter för eget utforskande. I anslutning till varje verkstad beskrivs hur uppgifterna hänger samman med Lgr 11 och kursplanen i matematik. Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare inom området matematik och naturvetenskap. Om författarna Anthony Furness är författare till ett flertal böcker om matematik. Han har varit projektledare för utvecklingsprojekt för förskolan och skolan och arbetat med utställningar och tv-program om matematik. Lisa Björklund Boistrup är forskare och lärarutbildare i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon har i flera år arbetat som matematiklärare i grundskolan och har då använt Anthonys texter som inspiration.

Läs mer om Matematikens mönster

Matematikens mönster

Psykologi & Pedagogik

Hitta Matematikens mönster även hos:
Rulla till toppen