Logistik Fakta och övningar

Logistik Fakta och övningar

Logistik eller materialadministration som det ibland också kallas innebär en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkare till slutkund. Förmågan att lösa transport lager inköp och produktion på ett effektivt sätt är ofta nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. IT och internet är verktyg som ger logistiken nya möjligheter när stora varumängder ska hanteras så rationellt och kostnadsmedvetet som möjligt. Läs mer Boken Logistik förklarar grunderna i logistik och beskriver enkelt och tydligt komplicerade begrepp. Logistik ger grundläggande förståelse för ämnet och följer ett flödestänkande. Leveransprocesser och olika logistikstrategier förklaras här på ett enkelt och tydligt sätt. Ett kapitel kopplar samman logistik och aktuella miljöfrågor. Nya branschexempel och verkliga beskrivningar visar hur effektiv logistik ger högre lönsamhet. Läromedlet innehåller en fakta- och övningsbok med facit. I boken finns även många omfattande projektuppgifter som eleverna kan arbeta med. Till materialet finns en lärarhandledning med pedagogiska tips lösningar Powerpoint-presentationer provuppgifter och facit. Logistik: – ger grundläggande förståelse för ämnet – förklarar logistik ur företagarperspektivet – beskriver enkelt och tydligt komplicerade begrepp – följer ett flödestänkande – kräver inga förkunskaper i företagsekonomi – kan användas i flertalet branscher Materialet täcker dels gymnasieskolans och komvux kursplaner för Logistik 1 och 2 dels också det stora antalet grundläggande logistikkurser inom YH. Det kan också användas till grundkurser i näringslivet eftersom innehållet går utmärkt att tillämpa på olika branscher. Tips! Boken passar även som referenslitteratur för kurser i Transport och spedition samt Inköp och varuhantering. Innehållet täcker även stora delar av Lager och terminal samt Godshantering. Om författarna Författaren Håkan Martinsson arbetar som lärare inom gymnasie- och vuxenutbildningen och yrkeshögskolan (YH) samt utför konsultuppdrag åt företag. Han är civilingenjör och ekonom och har i många år utformat kurser och logistikutbildningar samt undervisat i logistik på olika nivåer.

Läs mer om Logistik Fakta och övningar

Logistik Fakta och övningar

Ekonomi & Juridik

Hitta Logistik Fakta och övningar även hos:
Rulla till toppen