Livet som främling : om emigrantens utanförskap hos Moberg Kalifatides ovh Khemiri

Livet som främling : om emigrantens utanförskap hos Moberg Kalifatides ovh Khemiri

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad utanförskap som närvaro. I Livet som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migrationssynvinkel unikt angelägna moderna svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingsskapet som ofrivilligt öde och eftertraktad frihet. Vilhelm Mobergs Din stund på jorden är en försoningsfull meditation över att migrationen i sig aldrig i verklig mening kan omdefiniera en människas livshistoria. I Kallifatides essäbok Ett nytt land utanför mitt fönster framträder också ett klarsynt bejakande av möjligheterna att skönja oväntade nyanser genom främlingskapets hypersensibla medvetenhet. I Khemiris Montecore är migrantens utanförskap utmejslat mot en mer samhällelig botten där en positiv frigörelse kan anas hos barn till föräldrar med invandrarbakgrund. Samtidigt utgör en växande frustration förtvivlan och aggression hos Khemiri ett tema som minner om farliga reaktioner på maktlöshet i socialt utsatta områden i dagens Europa. Boken bjuder till nyttig eftertanke med sina fascinerande nyanser på främlingskap som känsla och konkret verklighet.

Läs mer om Livet som främling : om emigrantens utanförskap hos Moberg Kalifatides ovh Khemiri

Livet som främling : om emigrantens utanförskap hos Moberg Kalifatides ovh Khemiri

Litteraturvetenskap

Hitta Livet som främling : om emigrantens utanförskap hos Moberg Kalifatides ovh Khemiri även hos:
Rulla till toppen