Lektionen är helig : när undervisningen står i centrum

Lektionen är helig : när undervisningen står i centrum

Handen på hjärtat. Pratar ni pedagogik i ditt arbetslag? Diskuterar ni metodik? Vet du vad kollegorna tycker är kvalitet och vad en lyckad lektion innebär? Startar lektionerna i tid? Och hur många avbrott blir det? Är undervisningen det centrala på din skola? Huvudfrågan är: Varför lägger skolan ner så mycket energi på kringaktiviteter i stället för att satsa på undervisningen? Med enkla och jordnära övningar i sann gräv där du står-anda ger Lektionen är helig uppslag till övningar och diskussioner för den enskilda pedagogen och arbetslaget. Författare till boken är John Steinberg, fil dr i pedagogik, tidigare rektor och författare till drygt 40 böcker om lärande, värderingar, skolutveckling och ledarskap. Idén till Lektionen är helig har sina rötter i hans vilja att hjälpa skolans personal att ta tag i sin arbetssituation och därmed höja skolans resultat. Med boken vill han stärka pedagogernas självförtroende och återupprätta professionens status. Innehåll: Förord Författarpresentation Varför denna bok? Skolans ursprungliga syfte Du är viktig Grundläggande antaganden Skolutveckling som hård- och mjukvara Praktiska råd om studieupplägg Studieavsnitt I (Lektionen) 1. Startar ni i tid? 2. Hur ofta bryts schemat? 3. Hur ofta är eleverna på plats? 4. Hur ofta blir det avbrott? 5. Hur ser dina första fyra minuter ut? 6. Hur ser dina instruktioner ut? 7. När är eleverna fokuserade och koncentrerade? 8. Hur fördelar du din tid under lektionen? 9. Kan dina elever studieteknik? Studieavsnitt II (Pedagogen) 1. Vad gör du på dagarna? 2. När hittar du elev-flow? 3. När hittar du ditt eget flow? 4. Hur använder du dina styrkor? 5. När blir du glad och stolt? 6. Vilka framgångar har du upplevt? 7. Hur bygger du positiva relationer? 8. Hur tränar du till ansvar? 9. Vilka är dina didaktiska utmaningar? Studieavsnitt III (Arbetslaget) 1. Vad pratar ni om? 2. Vilka kompetenser finns i arbetslaget? 3. Vad menar ni med ’lyckade’ lektioner? 4. Vad menar ni med kvalitet? 5. Hur ger ni feedback? 7. Vilka metoder använder ni? 8. Vad vill ni studera tillsammans? 9. Hur tar ni vara på forskningen? 10. Vad läser ni? 11. Hur studerar ni en lektion? Del 1 12. Hur studerar ni en lektion? Del 2 13. Hur gör ni en classroom walkthrough? 14. Hur fungerar co-coachning för er? Studieavsnitt IV (Skolan) 1. Vad fortbildar ni er i? 2. Hur många vuxna jobbar på skolan? 3. Finns det lärarkontinuitet? 4. Hur många projekt är på gång? 5. Hur många arbetsgrupper har ni? 6. Hur påverkas ni av skolans miljö? 7. Hur använder ni datorer och mobila verktyg? 8. Hur mycket bestämmer eleverna på skolan? 9. Var finns humorn? Studieavsnitt V (Framtiden) Hur går ni vidare? Efterord Referenser

Läs mer om Lektionen är helig : när undervisningen står i centrum

Lektionen är helig : när undervisningen står i centrum

Psykologi & Pedagogik

Hitta Lektionen är helig : när undervisningen står i centrum även hos:
Rulla till toppen