Leda och lära tillsammans : medledarskap i förskolan

Leda och lära tillsammans : medledarskap i förskolan

När man bjuder in alla medarbetare till att bli aktiva medledare – då syns resultaten i hela verksamheten. Hur skapar man ett bra samtalsklimat och en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag? Gemensam litteraturläsning och stormöten med pedagogiksamtal är ett par av de inslag som skapat stort engagemang och arbetsglädje i två verksamhetsområden i Halmstads kommun. I grunden finns ett nyfiket utforskande och en stark tilltro till människors lust att lära, utvecklas och ta ansvar. Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög är förskolechefer. År 2013 tilldelades de Ulla-Britta Bruuns stipendium för att dokumentera och sprida sina erfarenheter. Med boken vill de inspirera chefer och medarbetare i förskolan att våga satsa på utvecklingsarbete och medledarskap.    INNEHÅLL Förord Presentation av författarna 1. Bakgrund 2. Teorier till stöd Den lärande organisationen Medledarskap och kollegialt lärande Långsamhetens lov Systemets delar påverkar varandra Relationer inom systemet  3. Utvecklingsarbetet startar Behov av samling De nya forumen tar form Ut i det okända Väntan på resultat 4. Tre rationaliteter Den målrationella rationaliteten Den kommunikativa rationaliteten Den kritiska rationaliteten 5. Den viktiga dokumentationen Kollegahandledning Det cirkulära samtalet Gemensam litteraturläsning Ett steg mot pedagogisk dokumentation Pedagogens roll 6. Ett högre syfte Pyramiden för logiska förändringsnivåer Vikten av krångliga samtal Pyramiden nerifrån och upp Avtryck i verksamheten 7. En reflekterande kultur Läsa varandras texter Respons och feedback som leder vidare 8. Läroplanen och kvalitetsarbetet Alla dessa mål Aktionsforskning och underifrånperspektiv Att misslyckas för att lyckas Gropen en modell för förändring och lärande Statiskt och dynamiskt mindset 9. Både och igen Att förena två perspektiv 10. Visionsstyrningen tar form Med stöd i pyramiden Pedagogernas utvecklingsplaner 11. Långsamt vetande ger resultat Att utforska skriftspråket En tillbakablick En osäker och tillfällig kvalitet Slutord Referenser  

Läs mer om Leda och lära tillsammans : medledarskap i förskolan

Leda och lära tillsammans : medledarskap i förskolan

Psykologi & Pedagogik

Hitta Leda och lära tillsammans : medledarskap i förskolan även hos:
Rulla till toppen