Lärarskicklighet : metoder för framgångsrikt ledarskap

Lärarskicklighet : metoder för framgångsrikt ledarskap

John Steinberg har ägnat ett helt yrkesliv åt att studera hur skickliga lärare gör när de lyckas som bäst. Den här boken innehåller hans viktigaste insikter. Boken Lärarskicklighet – metoder för framgångsrikt ledarskap  beskriver hur du får grupparbeten, individuellt arbete och gemensamma genomgångar att fungera väl. Här finns också redskap för att anpassa ledarskapet till elevernas mognadsnivå, att skapa arbetsro och ett gott klassrumsklimat samt att använda kroppsspråket på ett effektivt sätt. De många exemplen gör det möjligt att tillämpa kunskapen i direkt i vardagen, vare sig du är ny inom yrket eller vill vidareutveckla din pedagogik. Det här är en omarbetad version av den populära boken Världens bästa fröken som utkom första gången 2004. Den är användbar för lärare på alla nivåer. Boken kan med fördel användas vid studiedagar, som underlag för kollegialt lärande eller i kombination med John Steinbergs webbkurs Lärarskicklighet – 59 färdigheter. Om författaren John Steinberg är fil. dr i pedagogik och välkänd författare, föreläsare och inspiratör i skolutvecklingsfrågor. Han har även skrivit Ledarskap i klassrummet, Att vända en klass och Lyckas med digitala verktyg i skolan i samma bokserie. Röster från läsare ’Boken är definitivt användbar i lärarutbildningen, där det behövs lättlästa kursböcker med verklighetsnära innehåll. Även verksamma lärare kan ha utbyte av att läsa och diskutera de olika kapitlen om exempelvis spelregler i klassrummet, grupparbetsmetodik eller optimal lektionsplanering. Författaren har förmåga att presentera forskningsresultat transformerat till klassrumsnivå på ett enkelt och intresseväckande sätt. Den som vill bli en skicklig pedagog har här en bra handledning att utgå ifrån.’ Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 20, 2015

Läs mer om Lärarskicklighet : metoder för framgångsrikt ledarskap

Lärarskicklighet : metoder för framgångsrikt ledarskap

Psykologi & Pedagogik

Hitta Lärarskicklighet : metoder för framgångsrikt ledarskap även hos:
Rulla till toppen