Lärandematriser: Att få eleven att förstå

Lärandematriser: Att få eleven att förstå

Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande. Boken Lärandematriser – Att få eleven att förstå visar steg för steg hur du skapar lärandematriser med andra lärare och ger mängder av undervisningsexempel. Du lär dig förtydliga progressionsnivåer i iakttagbara handlingar som ger eleven verklig kontroll över sitt lärande. Lärandematriser kopplar ihop mål, undervisning och bedömning i ett enda dokument och fungerar lika bra för alla skolstadier och ämnen; ett kraftfullt verktyg i klassrummet för effektivare respons och lärande. Bedömningen blir mer likvärdig och förenklas då lärandematriser utgår från kunskapskrav och lätt kan överföras till summativa omdömen. Boken riktar sig till alla blivande eller verksamma lärare i grundskola och gymnasium, till skolledare och inte minst till lärarutbildare och lärarfortbildare. Om författaren Författaren Johan Alm är lärare och föreläsare. Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats om formativ bedömning. Sagt om boken ”Boken bygger vidare på forskningsresultat om matriser, i flera fall tar författaren ytterligare steg framåt och väver samman trådar på ett sätt som inte tidigare gjorts. Med ett tydligare elevperspektiv på lärande och hur man formulerar tydliga mål och kriterier, för han forskningen närmare lärarens och elevernas vardag. Det sätt att tänka och arbeta som presenteras i boken är inget som vi lärare ’alltid har gjort’. Det är min förhoppning att denna bok ska möta en stor publik av såväl blivande som verksamma lärare.” Anders Jönsson, bitr. professor och expert inom matrisforskning och formativ bedömning ”Mitt lärarlag håller just på att gemensamt studera Dylan Wiliams bok ’Att följa lärande’ som jag tycker säger mycket klokt. Och så kommer din bok och tar det till nästa nivå…” Magnus Mossberg, Varberg; förstelärare i entreprenöriellt lärande, lärare i matematik, engelska och slöjd åk 7-9 ”Din bok får mig att inse hur avgörande det är att konkretisera “kunskaper”, hur eleverna egentligen visar vad de kan och att formulera det på ett språk som elever och föräldrar förstår. Men framför allt har boken gett mig inspiration att i alla lägen reflektera över hur min undervisning upplevs ur elevernas perspektiv. ” Eva-Lena Elfving, Malmö; förstelärare i NO, matematik och engelska, åk 1-7 ”Jag har använt och modifierat din lärandematris om Tala, lärt mig tankesättet och fått inspiration och egna idéer. Nu vill jag bara säga att jag tycker detta är så jäkla bra! Känslan är att jag kommer med ett fungerande verktyg till eleverna och känner mig som en segrare på förhand.” Mattias Dahlberg, Svedala; förstelärare i SO, svenska och idrott, åk 1-7

Läs mer om Lärandematriser: Att få eleven att förstå

Lärandematriser: Att få eleven att förstå

Psykologi & Pedagogik

Hitta Lärandematriser: Att få eleven att förstå även hos:
Rulla till toppen