Kreativitet : teori och praktik ur psykologiska perspektiv

Kreativitet : teori och praktik ur psykologiska perspektiv

En bok som är bland de allra första i sitt slag och förmedlar en stabil, väl forskningsförankrad och dessutom bred kunskap om den månghövdade kreativiteten. Läs mer Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv beskriver bland annat vilka betingelser som är gynnsamma för kreativiteten och hur kreativitet kan förstås ur en mängd olika perspektiv med fokus på såväl individ som kontext, exempelvis: Entreprenör eller enstöring? Har klassens ljus de ljusaste idéerna? Miljöer som laddar eller kvaddar kreativitet! Kan man leka sig till kreativitet? Boken ger läsaren en inblick i hur kreativitet kan stimuleras och komma till uttryck i olika kulturer samt i skolan, näringslivet, akademin och konstens värld. Boken ger också konkreta verktyg för att både studera och utveckla människors kreativitet. Boken är riktad till universitets- och högskolestudenter inom en rad ämnen såsom psykologi, organisationsteori, pedagogik, design, teknik, ekonomi, arkitektur och vård och medicin – och till privatpersoner som på ett eller annat sätt vill arbeta mot kreativa mål. Om författarna Beth A. Altringer är doktor i psykologi och forskar inom kreativ samverkan och design med människan i centrum. Hon har arbetat med framgångsrika innovationsprojekt med hundratals team inom multinationella företag och utbildningsorganisationer. Eva Brodin är lektor vid Lunds universitet och har magisterexamen i psykologi och doktorsexamen i pedagogik med inriktning mot lärande i högre utbildning. Hennes forskning fokuserar vetenskapligt kritiskt och kreativt tänkande och akademisk identitetsutveckling hos doktorander. Ingegerd Carlsson är professor i psykologi vid Lunds universitet.. Hennes aktuella forskning undersöker kopplingarna mellan kreativitet, kreativ problemlösning och människans dröm(REM)sömn ur neuropsykologiska och psykodynamiska perspektiv. Ingegerd Carlsson undervisar och handleder om kreativitet och personlighet. Beth Hennessey är professor vid Wellesley College, psykologiska institutionen, Massachusetts, USA. Hon undersöker för närvarande den starka länken mellan inre motivation och kreativ prestation samt hur kulturella faktorer kan påverka sambandet mellan motivation och kreativt beteende. Eva Hoff är lektor i psykologi vid Lunds universitet. Hon driver förändringsarbete i skolan för att kreativiteten skall få mer utrymme. Farida Rasulzada är lektor i psykologi vid Lunds universitet. Hennes forskning kretsar kring innovativa organisationer och har nyckelord som kreativitet, innovation, kultur, klimat och ledarskap. Una Tellhed är doktor i psykologi och lektor vid Lunds universitet, där hon forskar och undervisar främst om socialpsykologiska frågeställningar kring genus i arbetslivet. Samuel West är legitimerad psykolog och doktorand vid Lunds universitet. Han undersöker bland annat hur organisationer kan främja sina medarbetares kreativitet, och är särskilt intresserad av lekens betydelse för ett

Läs mer om Kreativitet : teori och praktik ur psykologiska perspektiv

Kreativitet : teori och praktik ur psykologiska perspektiv

Psykologi & Pedagogik

Hitta Kreativitet : teori och praktik ur psykologiska perspektiv även hos:
Rulla till toppen