Konstarternas moderna system : en studie i estetik:Skriftserien Kairos Nr 2

Konstarternas moderna system : en studie i estetik:Skriftserien Kairos Nr 2
Konstarternas moderna system : en studie i estetik:Skriftserien Kairos Nr 2
Beskrivning av Konstarternas moderna system : en studie i estetik:Skriftserien Kairos Nr 2

Varför räknas måleriet och skulpturen arkitekturen musiken och poesin till de »sköna konsterna? Och vilken betydelse har detta haft för för hur vi uppfattar vad som är konst och vad som inte är konst? I Kairos nr 2 redogör den amerikanske teoretikern P.O. Kristeller för hur en av de viktigaste förutsättningarna för det moderna konstbegreppet växer fram genom en tämligen långsam och vindlande process. Kristeller beskriver hur detta system håller på att lösas upp i den både konstnärliga och teo

Läs mer om Konstarternas moderna system : en studie i estetik:Skriftserien Kairos Nr 2...


Sök bästa pris på Konstarternas moderna system : en studie i estetik:Skriftserien Kairos Nr 2 hos: